Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wniosek o udzielenie poręczenia Przedsiębiorca (MŚP) pobiera i składa w siedzibie PRFPK Sp. z o.o. lub Instytucji Finansującej współpracującej z Funduszem (PRFPK) wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu/pożyczki.


W przypadku podjęcia przez instytucję finansującą pozytywnej decyzji o udzieleniu finansowania, które zabezpieczone będzie poręczeniem PRFPK, przedsiębiorca bądź Instytucja finansująca przekazuje do Funduszu wniosek przedsiębiorcy o udzielenie poręczenia wraz z dokumentacją złożoną przez wnioskodawcę oraz warunkową, pozytywną decyzją o udzieleniu kredytu/pożyczki.


Rozpatrując wniosek o udzielenie poręczenia Fundusz, podobnie jak Instytucja Finansująca, dokonuje analizy i ocenia zdolność przedsiębiorcy do spłaty kredytu wraz z odsetkami. Ocena ta stanowi podstawę do podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia poręczenia. Po podjęciu pozytywnej decyzji o udzieleniu poręczenia Fundusz zawiera z Przedsiębiorcą umowę o udzielenie poręczenia.


Wnioski i załączniki po złożeniu do Funduszu są rejestrowane i rozpatrywane wg następującej procedury: 

  1. ocena formalno-prawna przedsiębiorcy oraz wniosku o poręczenie,
  2. ocena ekonomiczno–finansowa, w tym ocena zdolności przedsiębiorcy do spłaty zaciąganych zobowiązań,
  3. opiniowanie przez Komisję Kwalifikacyjną opracowanych wniosków o poręczenie,
  4. ostateczna decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana przez Zarząd PRFPK Sp. z o. o.,
  5. udzielenie poręczenie, podpisanie umowy poręczenia,
  6. kontrola realizacji zadań,
  7. monitoring i rozliczenie poręczenia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2015-03-31 13:47:44

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1574