drukuj

Kontrola działalności Spółki

 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2016 r.

Lp.

Nazwa organu
kontroli

Data kontroli

Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli

1

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.

05.04.2016 – 20.04.2016

Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

2

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

29.07.2016– 17.08.2016

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek do których pobierania zobowiązany jest Zakład.

3

Najwyższa Izba Kontroli

20.09.2016 – 22.11.2016

Nazwa i tytuł kontroli: P/16/060 Wspieranie przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe.

4

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

12.12.2016 – 13.12.2016

Prawidłowość realizacji Umowy operacyjnej 1.3/2012/FPJWP/1/085 w zakresie kosztów zarządzania oraz poprawności realizacji informacji i promocji.


Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2015 r.
 
 
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Bank Gospodarstwa Krajowego MFPJ
 od 31.08.2015  30.09.2015
Poprawność realizacji umów operacyjnych reporęczenie nr 1.5/2013/FPJWP/1/162 oraz 1.4/2012/FPJWP/1/084 w zakresie operacji II stopnia, kosztów zarządzania, informacji i promocji projektu oraz zaleceń pokontrolnych.
2

Audytor zewnętrzny na zlecenie

Banku Gospodarstwa Krajowego MFPJ
od 21.09.2015
06.10.2015

Analiza zagadnienia dotyczącego pokrywania się opłat pobieranych przez Fundusz od ostatecznych beneficjentów z kosztami zarzadzania refundowanymi przez MFPJ.

 
 
Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2014 r.
 
 
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Urząd Kontroli Skarbowej
od 02.12.2013 - 31.12.2014 
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
 
2
Komisja Europejska
10.09.2014
Audyt dotyczący realizacji Inicjatywy JEREMIE


Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2013 r.
 
 
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
13-18.04.2013
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
 
2
Urząd Kontroli Skarbowej
od 02.12.2013 - 31.12.2014 
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego


Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2012 r.
 
 
Lp.
Nazwa organu
kontroli
Data kontroli
Zakres przedmiotowy
prowadzonej kontroli
 
1
Agencja Rozwoju
Pomorza SA
19-23.03.2012
Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08
„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”
 
2
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
14-15.05.2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola w zakresie poprawności realizacji Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001 w obszarze kosztów zarządzania, informacji i promocji Projektu, realizacji zaleceń pokontrolnych (kontrola nr 1.1/2010/FPJWP/1/001/KP/15)
Weryfikacja wiarygodności składanych przez Pośrednika Finansowego oświadczeń w związku ze złożonymi Wnioskami o Wypłatę Reporęczenia, w obszarze zgodności tych oświadczeń z dokumentacją Operacji II Stopnia, w ramach Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
 
3
Bank Gospodarstwa Krajowego
Menadżer Funduszu Powierniczego
JEREMIE
 
20.07.2012
Weryfikacja poprawności realizacji Operacji II Stopnia przez Ostatecznych Beneficjentów wskazanych przez Instytucję zarządzającą w zakresie nakładania się dofinansowania, o którym mowa w pkt 3.5. Umowy Operacyjnej – Reporęczenie nr 1.1/2010/FPJWP/1/001
 
4
Bank Gospodarstwa Krajowego
Centrum Poręczeń i Gwarancji
24.10.2012
Kontrola w zakresie udzielania i wypłat poręczeń, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeń oraz prawidłowości lokowania środków Funduszu


Kontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2011 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Agencja Rozwoju Pomorza SA

07-14.02.2011

Kontrola w zakresie finansowej, rzeczowej i merytorycznej realizacji Projektu WND-RPPM.01.04.00-00-004/08

„Powiatowe Centra Informacyjne Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.”

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE

09-10.06.2011

 

Kontrola w zakresie poprawności Operacji II Stopnia wg stanu na dzień 30.04.2011 w aspekcie prawidłowej realizacji Umowy Operacyjnej I Stopnia

 

3

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

07-17.11.2011

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne i innych składek, ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne, wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

4

Bank Gospodarstwa Krajowego

Centrum poręczeń i Gwarancji

23-25.11.2011

Kontrola w zakresie udzielania i wypłat, w tym prawidłowości podejmowanych decyzji o udzieleniu i wypłacie poręczeń, prawidłowości tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową, prawidłowości przechowywania przyjętych przez Fundusz zabezpieczeń udzielonych poręczeńKontrole przeprowadzone w Pomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w 2010 r.

Lp.

Nazwa organu kontroli

Data

Zakres przedmiotowy prowadzonej kontroli

1

Bank Gospodarstwa Krajowego

05-06.01.2010

 

Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o.

 

2

Bank Gospodarstwa Krajowego

18-19.11.2010

 

Kontrola w zakresie utrzymywania standardów działalności poręczycielskiej, jakości portfela poręczeń oraz działalności operacyjnej PRFPK Sp. z o.o.


 
 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2017-09-12 11:01:03

Archiwum

Data Autor
2016-06-21 09:24 Piotr Nowak zobacz
2016-06-21 09:10 Piotr Nowak zobacz
2016-06-21 08:58 Piotr Nowak zobacz
2015-12-18 09:25 Piotr Nowak zobacz
2015-03-31 13:50 Piotr Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 870