Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Majątek

Kapitał zakładowy PRFPK Sp. z o.o. wynosi 19 879 000 zł i dzieli się na 19 879 udziałów po 1000 zł każdy.
 
 
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2015 r.)  
 
Aktywa
 46 764 616,19 zł
A
Aktywa trwałe
124 246,64 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
107 558,29 zł
III
Należności długoterminowe
15 599,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1 089,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 46 640 369,52 zł

  

 Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2016 r.)  
 
Aktywa
 47 587 020,31 zł
A
Aktywa trwałe
104 761,55 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
87 245,17 zł
III
Należności długoterminowe
15 015,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  2 501,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 47 482 258,76 zł

 

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2017 r.)

  Aktywa  47 511 374,86 zł
A
Aktywa trwałe
79 682,87 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
62 565,49 zł
III
Należności długoterminowe
15 037,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2 080,00 zł
B
Aktywa obrotowe
47 431 691,99 zł

 

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2018 r.)

  Aktywa 53 733 861,09
A
Aktywa trwałe
127 280,73 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
105 638,27 zł
III
Należności długoterminowe
16 213,46 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 5 429,00 zł
B
Aktywa obrotowe
53 606 580,36 zł

 

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2019 r.)

  Aktywa  61 211 559,76
A
Aktywa trwałe
141 746,54 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
118 739,08 zł
III
Należności długoterminowe
16 213,46 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 6 794,00 zł
B
Aktywa obrotowe
61 069 813,22 zł

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2020 r.)

  Aktywa  61 471 787,59
A
Aktywa trwałe
148 553,78 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
131 263,32 zł
III
Należności długoterminowe
16 213,46 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 1 077,00 zł
B
Aktywa obrotowe
61 323 233,81 zł

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2021 r.)

  Aktywa  71 453 054,27
A
Aktywa trwałe
272 654,40 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
210 646,44 zł
III
Należności długoterminowe
14 037,96 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 0,00 zł
B
Aktywa obrotowe
71 180 399,87 zł

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2022-10-05 11:49:54

Archiwum

Data Autor
2021-09-06 10:58 Piotr Nowak zobacz
2020-07-03 12:06 Piotr Nowak zobacz
2019-08-19 09:41 Piotr Nowak zobacz
2019-08-19 09:40 Piotr Nowak zobacz
2017-09-12 10:50 Piotr Nowak zobacz
2016-06-21 09:31 Piotr Nowak zobacz
2015-07-31 12:51 Piotr Nowak zobacz
2015-03-31 13:45 Piotr Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1507