Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Majątek

Kapitał zakładowy PRFPK Sp. z o.o. wynosi 19 879 000 zł i dzieli się na 19 879 udziałów po 1000 zł każdy.
 
    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Aktywa  46 764 616,19 zł 47 587 020,31 zł 47 511 374,86 zł 53 733 861,09 zł 61 211 559,76 zł 61 471 787,59 zł 71 453 054,27 zł 77 972 110,17 zł
A Aktywa trwałe 124 246,64 zł 104 761,55 zł 79 682,87 zł 127 280,73 zł 141 746,54 zł 148 553,78 zł 272 654,40 zł 213 116,25 zł
I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 42 691,25 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe 107 558,29 zł 87 245,17 zł 62 565,49 zł 105 638,27 zł 118 739,08 zł 131 263,32 zł 210 646,44 zł 146 334,07 zł
III Należności długoterminowe 15 599,38 zł 15 015,38 zł 15 037,38 zł 16 213,46 zł 16 213,46 zł 13 213,46 zł 14 037,96 zł 14 037,96 zł
IV Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 089,00 zł 2 501,00 zł 2 080,00 zł 5 429,00 zł 6 794,00 zł 1 077,00 zł 0,00 zł 10 053,01 zł
B Aktywa obrotowe 46 640 369,52 zł 47 482 258,76 zł 47 431 691,99 zł 53 606 580,36 zł 61 069 813,22 zł 61 323 233,81 zł 71 180 399,87 zł 77 758 993,88 zł
 
 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2023-12-04 13:21:10

Archiwum

Data Autor
2023-12-04 13:02 Piotr Nowak zobacz
2023-12-04 12:29 Piotr Nowak zobacz
2023-12-04 12:28 Piotr Nowak zobacz
2022-10-05 11:49 Piotr Nowak zobacz
2021-09-06 10:58 Piotr Nowak zobacz
2020-07-03 12:06 Piotr Nowak zobacz
2019-08-19 09:41 Piotr Nowak zobacz
2019-08-19 09:40 Piotr Nowak zobacz
2017-09-12 10:50 Piotr Nowak zobacz
2016-06-21 09:31 Piotr Nowak zobacz
2015-07-31 12:51 Piotr Nowak zobacz
2015-03-31 13:45 Piotr Nowak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1655