Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Majątek

Kapitał zakładowy PRFPK Sp. z o.o. wynosi 19 879 000 zł i dzieli się na 19 879 udziałów po 1000 zł każdy.
 
 
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2015 r.)
   
 
Aktywa
 46 764 616,19 zł
A
Aktywa trwałe
124 246,64 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
107 558,29 zł
III
Należności długoterminowe
15 599,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1 089,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 46 640 369,52 zł

  

 Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2016 r.)
  
 
Aktywa
 47 587 020,31 zł
A
Aktywa trwałe
104 761,55 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
87 245,17 zł
III
Należności długoterminowe
15 015,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  2 501,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 47 482 258,76 zł

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2017-09-12 10:50:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1116