Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Majątek

Kapitał zakładowy PRFPK Sp. z o.o. na dzień 31.12.2014 r. wynosi 19 879 000 zł i dzieli się na 19 879 udziałów po 1000 zł każdy.
 
 
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2014 r.)
 
  
 
Aktywa
 45 207 926,23 zł
A
Aktywa trwałe
53 315,39 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
33 692,01 zł
III
Należności długoterminowe
16 299,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  3 324,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 45 154 610,84 zł

  

 
  

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2015-07-31 12:51:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1116