Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
drukuj

Archwium - Majątek

Kapitał zakładowy PRFPK Sp. z o.o. wynosi 19 879 000 zł i dzieli się na 19 879 udziałów po 1000 zł każdy.
 
 
Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2015 r.)
   
 
Aktywa
 46 764 616,19 zł
A
Aktywa trwałe
124 246,64 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
107 558,29 zł
III
Należności długoterminowe
15 599,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  1 089,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 46 640 369,52 zł

  

 Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2016 r.)
  
 
Aktywa
 47 587 020,31 zł
A
Aktywa trwałe
104 761,55 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
87 245,17 zł
III
Należności długoterminowe
15 015,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
  2 501,00 zł
B
Aktywa obrotowe
 47 482 258,76 zł

 

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2017 r.)

  Aktywa  47 511 374,86 zł
A
Aktywa trwałe
79 682,87 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
62 565,49 zł
III
Należności długoterminowe
15 037,38 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
2 080,00 zł
B
Aktywa obrotowe
47 431 691,99 zł

 

Posiadany majątek (dane na dzień 31.12.2018 r.)

  Aktywa 53 733 861,09
A
Aktywa trwałe
127 280,73 zł
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II
Rzeczowe aktywa trwałe
105 638,27 zł
III
Należności długoterminowe
16 213,46 zł
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 5 429,00 zł
B
Aktywa obrotowe
53 606 580,36 zł

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Nowak
Odpowiada:Piotr Nowak
Wytworzył:Piotr Nowak
Data ostatniej zmiany:2019-08-19 09:40:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1116