Biuletyn Informacji Publicznej
Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy sp. z o.o.
drukuj

Zakończone

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA  (Ogłoszenie nr 540163702-N-2020 z dnia 31-08-2020 r.)

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z  2019r. poz. 1843, dalej PZP), dokonuje zmiany treści siwz w następującym zakresie:

1.Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 14 września 2020r. do godz.: 10:00.

2.Otwarcie ofert nastąpi 14 września 2020r. o godz.: 10:15.

 

Ogłoszenie postępowania przetargowego ZP/PN/01/2020

„REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO”

zamówienie realizowane w ramach projektu pt. „Stworzenie w Gorzowie Wielkopolskim inkubatora przedsiębiorczości – Think Tank – stanowiącego platformę wsparcia zawierająca zestaw proinnowacyjnych, profesjonalnych usług dla lubuskich przedsiębiorstw.

 Przetarg nieograniczony  o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 Pzp poniżej 5.350.000,00 Euro

 

Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się w formie pisemnej papierowo

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ (IDW)

Załączniki do Instrukcji dla Wykonawców:

  1. Formularz Ofertowy;

1A.   Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej;

  1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
  2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
  3. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia;
  4. Formularz Wykaz Wykonanych Robót Budowlanych;
  5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia;
  6. Oświadczenie o przynależności, lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
  7. Wzór umowy

Decyzja nr 28 pozwolenie na budowę

Projekty wykonawcze

Przedmiary

STWiORB

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 30.10.2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 30.10.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert -Otwarcie ofert 14 września 2020r. o godz.: 10:15

Zbiorcze zestawienie ofert.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (IDW)

SIWZ (IDW)

Wyjaśnienia do SIWZ

Wyjaśnienia do SIWZ

Decyzja nr 28 pozwolenie na budowę

Decyzja nr 28 pozwolenie na budowę

Przedmiary

Przedmiary

STWiORB

STWiORB

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Osoby odpowiedzialne

Autor:Admin
Odpowiada:Admin
Wytworzył:Admin
Data ostatniej zmiany:2021-01-10 18:34:55

Archiwum

Data Autor
2021-01-10 18:34 Admin zobacz
2021-01-10 18:34 Admin zobacz
2021-01-10 18:34 Admin zobacz
2021-01-10 18:34 Admin zobacz
2021-01-10 18:34 Admin zobacz
2020-10-30 14:17 Admin zobacz
2020-09-14 12:55 Admin zobacz
2020-09-14 12:55 Admin zobacz
2020-09-14 12:52 Admin zobacz
2020-09-11 20:36 Admin zobacz
2020-09-08 11:25 Admin zobacz
2020-09-08 08:47 Admin zobacz
2020-09-08 08:46 Admin zobacz
2020-09-03 13:40 Admin zobacz
2020-09-03 13:39 Admin zobacz
2020-09-03 13:39 Admin zobacz
2020-08-31 13:29 Admin zobacz
2020-08-20 10:18 Admin zobacz
2020-08-19 14:59 Admin zobacz
2020-08-19 14:55 Admin zobacz
2020-08-19 14:54 Admin zobacz
2020-08-19 14:52 Admin zobacz
2020-08-19 14:51 Admin zobacz
2020-08-19 14:44 Admin zobacz
2020-08-19 13:43 Admin zobacz
2020-08-19 13:43 Admin zobacz
2020-08-19 13:40 Admin zobacz
2020-08-19 13:38 Admin zobacz
2020-08-19 13:16 Admin zobacz
2020-08-19 13:11 Admina zobacz
2020-08-19 13:09 Admina zobacz
2020-08-19 13:08 Admina zobacz
2020-08-19 13:08 Admina zobacz
2020-08-19 13:07 Admina zobacz
2020-08-19 10:58 Justyna Kmietowicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2422