Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku"
drukuj

Remont pawilonu ekspozycyjnego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą:Wykonanie remontu pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie przy ul. Matarewicza, na terenie Zespołu Szkół w Ossowie na działkach nr ew. 299/2, 301, 388/2, 389 obręb Ossów -02 (postępowanie nr DIN.023.5.2014).

 

 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I.   Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

ELEKTRO-REM  Paweł Stawicki

ul. Struga 1/22

96-300 Żyrardów

Uzasadnienie:

Oferta spełnia wymogi formalne oraz merytoryczne. Oferta uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ

 

  1. II.      Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono 3 oferty.

 

Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy

1.

Usługi Konsultacyjno-Budowlane Czesław Chilimon

ul. Podskarbińska 10a/25

03-833 Warszawa

2.

ELEKTRO-REM  Paweł Stawicki

ul. Struga 1/22

96-300 Żyrardów

3.

DOMKAR BUDOWNICTWO sp. z o. o.                                                                                      

ul. Annopol 3/428                                                                                      

03-236 Warszawa

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W ramach projektu "Remont Pawilonu ekspozycyjnego w Ossowie - historia bliska odbiorcy", który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządowa Instytucja Kultury "Park Kulturowy Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku" ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wnętrza oraz jego aranżacji na potrzeby Pawilonu Ekspozycyjnego „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

SIWZ jest dostępny do pobrania poniżej, natomiast załączniki zawierające m.in. rysunki techniczne dostępne są do pobrania ze strony www.ossow1920.pl.


Termin składania ofert upływa 18 czerwca o godz. 15.45.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maciej Czerski
Odpowiada:Maciej Czerski
Wytworzył:Maciej Czerski
Data ostatniej zmiany:2014-06-25 15:44:52

Archiwum

Data Autor
2014-06-25 15:43 Maciej Czerski zobacz
2014-06-03 11:43 Maciej Czerski zobacz
2014-06-03 11:34 Maciej Czerski zobacz
2014-06-03 11:32 Maciej Czerski zobacz
2014-06-03 11:15 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 993