Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

MZN 01/2020

MZN 01/2020 - USŁUGA  CAŁODOBOWEJ OCHRONY

NAZWA:
Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości wraz ze świadczeniem usług porządkowych w obiektach administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie.

TRYB:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DATA OGŁOSZENIA:
2020-02-13

DATA OTWARCIA OFERT:
2020-02-21

WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o w zw. z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, a jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Załączniki

Załączniki - wersja edytowalna

Załączniki nr 2, 4.1, 4.2, 5, 6 - wersja edytowalna

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze cz. A - Brzeska

Zawiadomienie o wyborze cz. E - Grzmiąca

Zawiadomienie o wyborze cz. F- Radom

Zawiadomienie o wyborze część B - Chrobrego

Zawiadomienie o wyborze część C - Ciołka

Zawiadomienie o wyborze część D - Nowy Zjazd

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania MZN 01/2020 - część B - CHROBREGO

Informacja o udzieleniu zamówienia - część A, C, D, E

Informacja o udzieleniu zamówienia część F - Radom

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Kryczka
Odpowiada:Urszula Kryczka
Wytworzył:Urszula Kryczka
Data ostatniej zmiany:2020-09-21 07:47:44

Archiwum

Data Autor
2020-09-21 07:44 Urszula Kryczka zobacz
2020-09-20 19:50 Urszula Kryczka zobacz
2020-09-20 19:44 Urszula Kryczka zobacz
2020-09-20 18:07 Urszula Kryczka zobacz
2020-09-17 06:41 Anna Roguska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 210