Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Działalność naukowa

Aktualny profil naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe pokrywają szeroki zakres dyscyplin fizykochemicznych i są prowadzone w 10 zakładach naukowych.

Główne tematy badawcze realizowane aktualnie w IChF

 • Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne (Prof. Marek Tkacz)
 • Zakład II
  o Warstwy molekularne (Prof. Włodzimierz Kutner)
  o Krystalochemia związków inkluzyjnych (Doc. Kinga Suwińska)
  o Tranzycjometria procesów w stanach ekstremalnych (Prof. Stanisław Randzio)
  o Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów (Doc. Jacek Gregorowicz)
  o NMR ciała stałego – dynamika molekularna i dynamika wiązania wodorowego (Dr Piotr Bernatowicz)
  o Termodynamika dla ekologii – procesy regulacyjne (Dr hab. Paweł Gierycz)
  o Struktura a selektywność inkluzyjnych kompleksów supramolekularnych (Prof. Janusz Lipkowski)
  o Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne (Prof. Janusz Lewiński)
  o Kwantowo-mechaniczne badanie molekuł i metali (Prof. Andrzej Holas)
 • Zakład III
  o Fizykochemia miękkiej materii (Prof. Robert Hołyst)
  o Techniki mikroprzepływowe i samoorganizacja w płynach złożonych (Doc. Piotr Garstecki)
  o Synteza nanocząstek, tworzenie i charakteryzacja nanostruktur (Doc. Marcin Fiałkowski)
 • Zakład V
  o Struktura a właściwości katalityczne silnie zdyspergowanych metali na nośniku (Prof. Zbigniew Karpiński)
  o Struktura nanokryształów i jej dynamika wyzwalana reakcją chemiczną na powierzchni (Doc. Zbigniew Kaszkur)
  o Modelowanie w zakresie fizykochemii aerozoli (Dr hab. Lech Gmachowski)
 • Zakład VI
  o Wodór elektrolityczny w procesach korozji oraz jego wytwarzanie i magazynowanie jako nośnika energii (Prof. Tadeusz Zakroczymski)
  o Charakterystyka procesów fizykochemicznych zachodzących w obszarze kilku warstw atomowych przy powierzchni ciał stałych (Prof. Aleksander Jabłoński)
  o Wysokorozdzielcza (SAM, AES, SEM) i elektro-chemiczna charakterystyka materiałów funkcjonalnych i konstrukcyjnych (Prof. Maria Janik-Czachor)
  o Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM (Doc. Robert Nowakowski)
  o Rozwój teorii cieczy w zastosowaniu do predykcji równowag fazowych i tworzenia baz danych rekomendowanych (Doc. Marian Góral)
 • Zakład VII
  o Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach (Prof. Marcin Opałło)
 • Zakład VIII
  o Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (Prof. Jerzy Górecki)
  o Badanie zjawisk nieliniowej dynamiki chemicznej (Prof. Andrzej L. Kawczyński)
  o Fizykochemia układów złożonych (Doc. Wojciech Głódź)
 • Zakład IX
  o Astrochemia laboratoryjna: Fotochemia, astrochemia oraz spektroskopia oscylacyjna i elektronowa cząsteczek z rodziny cyjanoacetylenów (Doc. Robert Kołos)
  o Fotoelektronika Organiczna: Jedno- i wielordzeniowe kompleksy lantanowców jako emitery dla diagnostyki biomedycznej (Prof. Marek Pietraszkiewicz)
  o Ultraszybkie techniki laserowe: metody wytwarzania impulsów o dużych mocach szczytowych; pomiary kinetyczne o wysokiej czasowej zdolności rozdzielczej (Prof. Czesław Radzewicz)
  o Fotoindukowane procesy przenoszenia ładunku: badania procesów przenoszenia elektronu i fototautomeryzacji w fazach skondensowanych i w warunkach izolacji w naddźwiękowych wiązkach molekularnych (Doc. Jerzy Sepioł)
  o Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych: struktura i reaktywność układów z wiązaniami wodorowymi (Prof. Jacek Waluk)
  o Konwersja energii w procesach przeniesienia ładunku (Prof. Andrzej Kapturkiewicz)

Działający w ramach Instytutu, Zakład Doświadczalny CHEMIPAN (dyrektor dr hab. inż. Jerzy Raczko), wdraża i produkuje komercyjnie specjalistyczne związki chemiczne, w szczególności specjalizuje się w produkcji związków dla rolnictwa i farmacji, z uwzględnieniem feromonów (biologicznych pułapek. dla ochrony lasów i upraw) oraz nowych leków.

Instytut wydaje około 300 oryginalnych publikacji rocznie.

 
 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Antoni W. Szafrański
Odpowiada:Tadeusz Pacholik
Wytworzył:Antoni W. Szafrański
Data ostatniej zmiany:2012-11-20 11:56:28
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2875