Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Ogłoszenie - Lekarze w ramach wyznaczenia

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 26 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej ( Dz. U.2022 r. poz. 2629 z póżn.zm. ) ogłasza nabór kandydatów: lekarz weterynarii, technik weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2024 w ramach wyznaczenia.

I. Rodzaj czynności:

 1. Szczepienia ochronne i badania rozpoznawcze;
 2. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju;
 5. Badania mięsa zwierząt łownych;
 6. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia;
 7. Pobieranie próbek do badań;
 8. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni;
 9. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 10. Czynności pomocnicze mające na celu poskramianie świń wykonywane w ramach programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, ustanowionego na podstawie art. 57 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

II. Miejsce wykonywania pracy:

teren powiatu zamojskiego ( zgodnie z wyznaczeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu )

III. Warunki naboru:

 1. Wyznaczenie obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
 2. Kandydaci wnioskujący o wyznaczenie zgłaszają pisemnie Powiatowemu lekarzowi Weterynarii w Zamościu wstępną gotowość do podjęcia czynności z wyznaczenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami.
 3. Osoby zainteresowane proszone są o złożenie kompletu dokumentów do 27 listopada 2023 roku w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu , ul. Sienkiewicza 24, 22-400 Zamość , w godzinach od 7.00 do 15.00.
 4. Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę proponowanych lekarzy weterynarii i innych osób wraz z zakresem wyznaczenia, 30 listopada 2023 roku. Wnioski niekompletne i dostarczone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Wyznaczenie nastąpi na podstawie decyzji administracyjnej Powiatowego lekarza Weterynarii w Zamościu. Jednocześnie informuje się, że zgłoszenie gotowości nie jest równoznaczne z uzyskaniem wyznaczenia.

- Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2023-11-13 12:18:06

Archiwum

Data Autor
2022-10-13 10:05 Adrian Wojda zobacz
2022-10-13 10:04 Adrian Wojda zobacz
2022-10-13 10:02 Adrian Wojda zobacz
2021-12-01 12:30 Adrian Wojda zobacz
2021-12-01 12:29 Adrian Wojda zobacz
2020-11-27 13:37 Adrian Wojda zobacz
2020-11-27 13:37 Adrian Wojda zobacz
2020-11-27 13:22 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1274