Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 

1) współadministratorem danych osobowych:

 

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

 

b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie ,

 

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

 

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

 

a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,

 

b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie : iod@wiw.lublin.pl, tel. 817442885,

 

c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zamościu  : inspektor@ethna.pl, tel. 665 795 054 

 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów ( Dz.U. z 2016r. poz. 2192), rejestru zakładów wytwarzających pasze na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze ( Dz.U. z 2013r. poz. 68), rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018r. poz. 818);

 

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

 

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

 

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

 

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

 

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2018-06-06 14:08:20

Archiwum

Data Autor
2018-05-25 13:25 Adrian Wojda zobacz
2018-05-25 13:17 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1640