Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT 
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROZENIA EPIDEMICZNEGO POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ZAMOŚCIU MAJĄC NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2, ZALECA ZAŁATWIANIE SPRAW W PIW ZAMOŚĆ TELEFONICZNIE LUB ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ. W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH OSOBISTEGO STAWIENNICTWA W URZĘDZIE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ TELEFONICZNIE W CELU UMÓWIENIA SIĘ NA KONKRETNY TERMIN.

 

- Instrukcje GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

-  127248 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: młodszy specjalista do spraw: księgowo-administracyjnych w zespole do spraw administracyjnych

-  127117 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor do spraw: księgowo-administracyjnych w zespole do spraw administracyjnych

-  125876 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

-  125914 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

-  ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO -z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu zamojskiego i biłgorajskiego

-  122152 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

-  Polska wieś to przyszłość - Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

-  ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZAMOŚCIU - z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zamojskiego

-  Akcje szczepień lisów przeciwko wściekliźnie- KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

-  117699 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

-  115433 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

-  Informacje o bioasekuracji dot. grypy ptaków - Zasady bioasekuracji

-  ROZPORZĄDZENIE NR 1 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZAMOŚCIU - z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zamojskiego

-  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu

-  109261 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 

-  109260 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

-  109248 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor  

-  108169 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 

-  108171 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

-  108169 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

-  106741 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny 

-  106737 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

-  106733 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności

-  ROZPORZĄDZENIE NR 4 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZAMOŚCIU - z dnia 12 września 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Zamość oraz części terenu gmin: Zamość, Sitno, Łabunie

Akcje szczepień lisów przeciwko wściekliźnie- KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

-  105685 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

-  101934 Ogłoszenie o naborze na stanowisko- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

-  ROZPORZĄDZENIE NR 3 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZAMOŚCIU - z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu zamojskiego

99090 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

-  ROZPORZĄDZENIE NR 2 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZAMOŚCIU - z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miasta Zamość oraz części terenu gmin: Zamość, Sitno, Łabunie

- Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków - w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2022r., poz. 768)

97290 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

88907 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

- Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Plan bezpieczeństwa biologicznego - Jednym z wymagań, zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605, jest wymóg podsiadania przez rolnika planu bezpieczeństwa biologicznego. Stanowi on podstawę do dokonywania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III ww. rozporządzenia poza obszary objęte ograniczeniami. 
Główny Inspektorat Weterynarii opracował dwa wzory planu:

Akcje szczepień lisów przeciwko wściekliźnie- KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

82407 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw finansowo - księgowych - Zespół finansowo - księgowy

- Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Ogłoszenie - Lekarze w ramach wyznaczenia. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu działając w oparciu o przepisy art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2018 r. poz. 1557 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów: lekarz weterynarii, technik weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2021 w ramach wyznaczenia.

- Rekrutacja kadry medycznej do szpitala tymczasowego.Wojewoda Lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej

- 63478 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw: kadrowo - płacowych - Zespół finansowo - księgowy

- 60238 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt - Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

- 60233 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności - Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

- 59682 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt - Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

- 59532 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: radca prawny do spraw: Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

- 59364 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności - Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

- 58553 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt - Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

- 57322 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor do spraw: kadrowo - płacowych - Zespół finansowo - księgowy

- Informacja odnośnie oboju świń na użytek własny- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu informuję, że ze strefy niebieskiej (obszar zapowietrzony i zagrożony), aby ubić świnię na własne potrzeby (ubój gospodarczy) należy pobrać krew przez lekarza weterynarii od zwierząt przed ubojem i dostarczyć ją do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu w każdy nieparzysty poniedziałek miesiąca do godziny 11:00. Czytaj więcej

- 52765 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane - Powiatowy Inspektorat Weterynarii: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 24"

- Pomoc finansowa na terenach objętych ASF- GLW informuję o opublikowaniu przez ARiMR informacji o trwającym do 27 lipca 2019 r. naborze o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń. Szczegółowe informację dostępne na stronie ARiMR 

- 50307 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

- Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką - w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym połączonym ze wzmożonym przemieszczaniem się osób podróżujących ze zwierzętami towarzyszącymi, prosimy o zapoznanie się z zasadami i przepisami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej.

- DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/950 z dnia 7 czerwca 2019 r. - zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

- ROZPORZĄDZENIE NR 3 WOJEWODY LUBELSKIEGO  - w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów krasnostawskiego i zamojskiego.

- Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r.- ustalenia z Głównego Inspektoratu Weterynarii w sprawie zasad przemieszczania psów, kotów i fretek z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej po 29 marca br. w przypadku wyjścia Wlk. Brytanii z UE bez umowy.

- Praktycznie wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią - ulotka informacyjna dla rolników, opracowana w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz - Rozporządzenie określa sposób prowadzenia księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz; wzór księgi rejestracji bydła, świń, owiec i kóz prowadzonej w formie papierowej; zakres danych umieszczanych w księdze rejestracji świń.

- Szkolenie - ubój na użytek własny - informacje odnośnie przeprowadzanych szkoleń dla osób, które chcą dokonywać uboju na użytek własny

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie"

- Informacja o organizowanej przez Zachodniopomorską Izbę Lekarsko- Weterynaryjną, Konferencji Farmaceutycznej (szkolenia) - organizowaną we współpracy  z   Głównym Lekarzem Weterynarii, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PIWet PIB w Puławach, URPLWMiPB oraz  Zachodniopomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii

- 33862 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt.

- 33896 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: starszy informatyk: Zespół do spraw administracyjnych

- 33826 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

- 32583 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

- Aktualna sytuacja epizotyczna w lubelskim - Regularnie aktualizowana mapa ognisk i przypadków ASF.

- Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika - Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie..

- 26307 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji.

- 26290 Ogłoszenie o naborze na stanowiska - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowiska: starszy inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

- 26295 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt.

- Zarządzenie zmieniające ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. - dla pracowników urzędów administracji rządowej

- Ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. - dla pracowników urzędów administracji rządowej

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi - Wzór – książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi/ewidencja leczenia zwierząt /Wzór – książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi

- Akcja Dzień Wolny - 26.03.2018 r.

- Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików - ulotka informacyjna.

- Zasady bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia w sprawie środków ASF- materiały potrzebne do prawidłowego wykonywania i przestrzegania bioasekuracji przy profilaktyce oraz zwalczaniu ASF.

- Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji w gospodarstwie - przeznaczona do rozpowszechniania wśród posiadaczy świń.

- Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 360

- Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych  - program monitoringowy polegający na badaniu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pasz oraz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem obecności antybiotyków niewiadomego pochodzenia.

- 17771 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

- 17096 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

- Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu, informuje, iż zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. z 2014r. poz. 1539 z późn.zm) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz.

- Ulotka oraz informacje dla hodowców drobiu dotyczących stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia HPAI do gospodarstwa  - w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

- Interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ptasiej grypy  - zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie ptasie grypy - zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

- Ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. - dla pracowników urzędów administracji rządowej

- Rejestracja rolniczego handlu detalicznego - uregulowania do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego

- Zasady w zakresie tymczasowej minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

- Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

- Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

- Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej

- Informacje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Wegry, Austria, Dania).

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

-  Afrykański pomór świń (ASF) - zasady ochrony świń przed chorobą

- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

- Procedura wszczęcia postępowania z urzędu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu zamojskiego.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2023-09-21 14:19:43

Archiwum

Data Autor
2023-09-17 16:49 Adrian Wojda zobacz
2023-09-15 08:15 Adrian Wojda zobacz
2023-08-23 22:37 Adrian Wojda zobacz
2023-07-26 08:07 Adrian Wojda zobacz
2023-06-08 14:29 Adrian Wojda zobacz
2023-04-20 07:40 Adrian Wojda zobacz
2023-04-19 13:43 Adrian Wojda zobacz
2023-04-14 07:52 Adrian Wojda zobacz
2023-04-06 11:08 Adrian Wojda zobacz
2023-03-29 13:16 Adrian Wojda zobacz
2023-03-17 12:35 Adrian Wojda zobacz
2023-03-17 12:35 Adrian Wojda zobacz
2023-02-14 17:51 Adrian Wojda zobacz
2023-02-14 17:50 Adrian Wojda zobacz
2023-01-13 14:05 Adrian Wojda zobacz
2022-11-08 13:40 Adrian Wojda zobacz
2022-10-27 23:15 Adrian Wojda zobacz
2022-10-27 13:47 Adrian Wojda zobacz
2022-10-27 13:46 Adrian Wojda zobacz
2022-10-12 10:27 Adrian Wojda zobacz
2022-09-23 07:48 Adrian Wojda zobacz
2022-09-22 13:15 Adrian Wojda zobacz
2022-09-13 13:52 Adrian Wojda zobacz
2022-09-07 12:15 Adrian Wojda zobacz
2022-07-06 10:08 Adrian Wojda zobacz
2022-06-09 13:51 Adrian Wojda zobacz
2022-06-06 12:51 Adrian Wojda zobacz
2022-05-19 08:14 Adrian Wojda zobacz
2022-05-19 08:13 Adrian Wojda zobacz
2022-04-28 09:37 Adrian Wojda zobacz
2022-04-22 08:32 Adrian Wojda zobacz
2021-12-07 08:56 Adrian Wojda zobacz
2021-12-07 08:55 Adrian Wojda zobacz
2021-11-18 11:05 Adrian Wojda zobacz
2021-11-18 11:04 Adrian Wojda zobacz
2021-11-18 10:58 Adrian Wojda zobacz
2021-11-18 10:45 Adrian Wojda zobacz
2021-11-16 09:10 Adrian Wojda zobacz
2021-10-12 12:38 Adrian Wojda zobacz
2021-08-04 07:30 Adrian Wojda zobacz
2021-07-29 09:48 Adrian Wojda zobacz
2021-03-09 11:09 Adrian Wojda zobacz
2020-11-27 13:40 Adrian Wojda zobacz
2020-11-04 13:33 Adrian Wojda zobacz
2020-10-26 13:40 Adrian Wojda zobacz
2020-05-25 10:28 Adrian Wojda zobacz
2020-03-18 09:44 Adrian Wojda zobacz
2020-03-16 09:14 Adrian Wojda zobacz
2020-01-28 08:21 Adrian Wojda zobacz
2020-01-15 08:21 Adrian Wojda zobacz
2020-01-14 08:15 Adrian Wojda zobacz
2020-01-09 09:18 Adrian Wojda zobacz
2019-12-11 13:19 Adrian Wojda zobacz
2019-11-14 09:24 Adrian Wojda zobacz
2019-09-27 14:07 Adrian Wojda zobacz
2019-09-27 14:07 Adrian Wojda zobacz
2019-09-27 13:46 Adrian Wojda zobacz
2019-08-20 09:13 Adrian Wojda zobacz
2019-08-19 12:20 Adrian Wojda zobacz
2019-07-19 09:33 Adrian Wojda zobacz
2019-07-03 09:30 Adrian Wojda zobacz
2019-06-14 13:40 Adrian Wojda zobacz
2019-06-13 14:14 Adrian Wojda zobacz
2019-05-13 12:04 Adrian Wojda zobacz
2019-03-08 13:51 Adrian Wojda zobacz
2019-02-04 14:23 Adrian Wojda zobacz
2019-01-04 11:10 Adrian Wojda zobacz
2018-12-06 14:11 Adrian Wojda zobacz
2018-11-27 14:10 Adrian Wojda zobacz
2018-09-12 13:55 Adrian Wojda zobacz
2018-09-12 12:40 Adrian Wojda zobacz
2018-08-23 09:43 Adrian Wojda zobacz
2018-07-20 10:17 Adrian Wojda zobacz
2018-04-30 08:54 Adrian Wojda zobacz
2018-04-30 08:46 Adrian Wojda zobacz
2018-04-23 14:20 Adrian Wojda zobacz
2018-04-23 08:16 Adrian Wojda zobacz
2018-04-17 09:47 Adrian Wojda zobacz
2018-04-12 12:04 Adrian Wojda zobacz
2018-03-22 12:14 Adrian Wojda zobacz
2018-03-13 13:29 Adrian Wojda zobacz
2018-02-14 13:42 Adrian Wojda zobacz
2018-01-05 08:54 Adrian Wojda zobacz
2017-11-09 13:21 Adrian Wojda zobacz
2017-10-25 12:07 Adrian Wojda zobacz
2017-09-28 11:03 Adrian Wojda zobacz
2017-09-28 10:58 Adrian Wojda zobacz
2017-09-18 12:30 Adrian Wojda zobacz
2017-04-19 07:49 Adrian Wojda zobacz
2017-04-18 12:06 Adrian Wojda zobacz
2017-04-07 08:35 Adrian Wojda zobacz
2017-04-06 08:23 Adrian Wojda zobacz
2017-04-05 13:51 Adrian Wojda zobacz
2017-03-24 14:39 Adrian Wojda zobacz
2017-03-08 11:23 Adrian Wojda zobacz
2017-03-08 11:22 Adrian Wojda zobacz
2017-02-17 13:30 Adrian Wojda zobacz
2017-02-17 13:29 Adrian Wojda zobacz
2017-01-18 13:04 Adrian Wojda zobacz
2016-12-23 10:25 Adrian Wojda zobacz
2016-12-22 14:29 Adrian Wojda zobacz
2016-12-06 11:37 Adrian Wojda zobacz
2016-12-06 11:35 Adrian Wojda zobacz
2016-12-06 11:33 Adrian Wojda zobacz
2016-11-30 14:22 Adrian Wojda zobacz
2016-11-30 13:53 Adrian Wojda zobacz
2016-11-30 13:52 Adrian Wojda zobacz
2016-11-30 13:51 Adrian Wojda zobacz
2016-11-23 12:53 Adrian Wojda zobacz
2016-11-23 12:30 Adrian Wojda zobacz
2016-11-23 12:30 Adrian Wojda zobacz
2016-02-02 11:32 Adrian Wojda zobacz
2016-02-02 11:28 Adrian Wojda zobacz
2016-02-02 11:27 Adrian Wojda zobacz
2016-02-02 11:21 Adrian Wojda zobacz
2016-02-02 11:18 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8276