Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec lub kóz

Zgłaszenie każdego przypadku padnięcia bydła, owie lub kóz

 


Instrukcja zgłaszania padnięć1.    Informację o padnieciu bydła należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu (zgłoszenia może dokonać lekarz weterynarii, którego posiadacz zwierzęcia wezwał na miejsce lub właściciel zwierzęcia*) z  podaniem danych:

a)    Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia,

b)    Nr kolczyka zwierzęcia

c)    Data urodzenia zwierzęcia

d)    Data i godzina padnięcia zwierzęcia

e)    Przyczyna padniecia  jeśli znana

f)     Płeć  padłego zwierzęcia

g)    Ilość sztuk bydła, owiec lub kóz pozostałą w gospodarstwie

h)    Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia

i)    Czy zgłaszano  już zakładowi utylizacyjnemu konieczność odbioru padliny (jeżeli nie, zgłoszenie zostanie wysłane poczta elektroniczną z poziomu PIW)

2.    Pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu przyjmuje zgłoszenie padnięcia wypełniając  rejestr zgłoszeń padłego bydła, następnie wypełnia na podstawie zgłoszenia awizo - Skierowanie sztuki padłej do ZU. Awizo zostaje wysłane do zakładu utylizacyjnego pocztą elektroniczną  (odpowiednio Bacutil lub Farmutil) , a także do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, na którego terenie znajduje się zakład utylizacyjny, gdzie wysłano skierowanie.

3.    Posiadacz zwierzęcia kopię awiza może odebrać w biurze PIW Zamościu.**

*obowiązek zgłoszenia przez posiadacza zwierzęcia padniecia bydła, owiec i kóz wynika z art.  42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11.03.2004r. (t.j. z 2014r. poz. 1539 z późn.zm.).  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

**podstawą do wyrejestrowania bydła w ARiMR jest dokument  odbioru padliny wydany przez ZU.

 

Zakłady utylizacyjne odbierające padłe sztuki z powiatu zamojskiego:

 

  • FARMUTIL   782-971-133
  • BACUTIL (81) 88 24 727

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2017-09-28 10:57:54

Archiwum

Data Autor
2017-09-28 10:57 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 21129