Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Pisma, podania można dalej wnosić w formie tradycyjnej: papierowej - osobiście w Jednostce lub listownie natomiast wybór należy do Interesanta.

 

Adres skrytki na portalu ePUAP: /PIW-zamosc/SkrytkaESP

 

 Pismo ogólne do podmiotu publicznego

 

Akceptowalne formaty załączników to:
 

  • doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades
     

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Maksymalna wielkość załączników do wzoru pisma ogólnego: 3,5MB. UWAGA W przypadku  przekroczenia dozwolonej wielkości załączników, proponuje się wcześniej skompresować załączniki lub przesłać załączniki w transzach. Aby przesłać załączniki w transzach należy:  wypełnić  wzór  pisma  ogólnego  treścią  wymaganą  dla  wniosku,  załączyć  pierwszą  partię  załączników,  podpisać  elektronicznie wniosek (wypełniony wzór pisma ogólnego), a następnie wykonać powyższe czynności ponownie, załączając następną partię załączników. W tytule wzoru pisma ogólnego należy dodatkowo określić numer kolejnej transzy. 

 

Poradnik Interesanta

W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - czyli zestawu infomacji indentyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego.

Podpisy elektroniczne

Wszystkie dokumenty elektroniczne wysyłane na ESP Jednostki mogą zostać podpisane:

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2021-11-18 11:34:37

Archiwum

Data Autor
2021-04-26 08:20 Adrian Wojda zobacz
2016-01-27 12:43 Adrian Wojda zobacz
2016-01-27 12:42 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2878