Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Archwium - Aktualności

 

- 32583 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

 

- Aktualna sytuacja epizotyczna w lubelskim - Regularnie aktualizowana mapa ognisk i przypadków ASF.

 

- Postępowanie w przypadku znalezienia padłego dzika - Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie..

 

- 26307 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: pasz i utylizacji.

 

- 26290 Ogłoszenie o naborze na stanowiska - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowiska: starszy inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt

 

- 26295 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt.

 

- Zarządzenie zmieniające ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 

- Ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi - Wzór – książka leczenia zwierząt gospodarskich oraz zwierząt, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi/ewidencja leczenia zwierząt /Wzór – książka leczenia zwierząt innych niż zwierzęta gospodarskie oraz zwierzęta, z których pozyskane tkanki lub produkty są przeznaczone do spożycia przez ludzi

 

- Akcja Dzień Wolny - 26.03.2018 r.

 

- Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików - ulotka informacyjna.

 

- Zasady bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia w sprawie środków ASF- materiały potrzebne do prawidłowego wykonywania i przestrzegania bioasekuracji przy profilaktyce oraz zwalczaniu ASF.

 

- Ulotka dotycząca zasad bioasekuracji w gospodarstwie - przeznaczona do rozpowszechniania wśród posiadaczy świń.

 

- Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń - Warszawa, dnia 13 lutego 2018 r. Poz. 360

 

- Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych  - program monitoringowy polegający na badaniu wody przeznaczonej do pojenia zwierząt, pasz oraz produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego pod kątem obecności antybiotyków niewiadomego pochodzenia.

 

- 17771 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

 

- 17096 Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności.

 

- Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zamościu, informuje, iż zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. z 2014r. poz. 1539 z późn.zm) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek informowania powiatowego lekarza weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz.

 

- Ulotka oraz informacje dla hodowców drobiu dotyczących stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia HPAI do gospodarstwa  - w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

- Interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ptasiej grypy  - zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa w sprawie ptasie grypy - zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

- Ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej

 

- Rejestracja rolniczego handlu detalicznego - uregulowania do rozpoczęcia procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego

 

- Obowiązek zgłoszenia faktu posiadania drobiu/ptaków - w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r., poz. 2091)

 

- Zasady w zakresie tymczasowej minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

 

- Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.

 

- Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 

- Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej

 

- Informacje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Wegry, Austria, Dania).

 

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

 

-  Afrykański pomór świń (ASF) - zasady ochrony świń przed chorobą

 

- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

 

- Procedura wszczęcia postępowania z urzędu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii do wykonywania urzędowych czynności na terenie powiatu zamojskiego.

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2018-08-23 09:43:50
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6308