Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Archwium - Projekty EU

 

Opis projektu

 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

 

 

Tytuł projektu „Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu”

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii końcowej na potrzeby ogrzewania oraz oświetlenia i tym samym zmniejszenie emisji CO2 budynków Inspektoratu Weterynarii w Zamościu poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków  Cel ten zbieżny jest z celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w szczególności w obszarze czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii Projekt w całości wpisuje się w cele działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Roboty wskazane w audytach i opracowanych na ich podstawie audytach ex-ante  są zgodne z katalogiem zadań zawartych w pojęciu głęboka kompleksowa modernizacja budynku.

 

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Inspektoratu Weterynarii w Zamościu. W ramach termomodernizacji planuje się wykonanie takich robót  jak:

  • ocieplenie stropodachów, stropów, styropianem,
  • wymiana drzwi na drzwi o lepszych współczynnikach przenikania ciepła,, 
  • modernizacja instalacji c.o,, wymiana grzejników, zastosowanie termozaworów i zaworów podpionowych, 
  • wymiana źródła ciepła zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego
  • wymiana oświetlenie na energooszczędne z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych

 

Planowane efekty:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 920,87 Gj/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 712,37 Gj/rok
Zmniejszenie emisji CO2 o 87,25 Mg/rok

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2019-08-19 11:25:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2552