tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Archwium - Projekty EU

 

Opis projektu

 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu, realizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki,

 

 

Tytuł projektu „Termomodernizacja budynków Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zamościu”

 

 

Cel projektu:

Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii końcowej na potrzeby ogrzewania oraz oświetlenia i tym samym zmniejszenie emisji CO2 budynków Inspektoratu Weterynarii w Zamościu poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynków  Cel ten zbieżny jest z celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w szczególności w obszarze czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania europejskiego rynku energii Projekt w całości wpisuje się w cele działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Roboty wskazane w audytach i opracowanych na ich podstawie audytach ex-ante  są zgodne z katalogiem zadań zawartych w pojęciu głęboka kompleksowa modernizacja budynku.

 

Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Inspektoratu Weterynarii w Zamościu. W ramach termomodernizacji planuje się wykonanie takich robót  jak:

 • ocieplenie stropodachów, stropów, styropianem,
 • wymiana drzwi na drzwi o lepszych współczynnikach przenikania ciepła,, 
 • modernizacja instalacji c.o,, wymiana grzejników, zastosowanie termozaworów i zaworów podpionowych, 
 • wymiana źródła ciepła zastosowanie gazowego kotła kondensacyjnego
 • wymiana oświetlenie na energooszczędne z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych

 

Planowane efekty:

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 920,87 Gj/rok
Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 712,37 Gj/rok
Zmniejszenie emisji CO2 o 87,25 Mg/rok

 

 

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
Adres:


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu

ul. Henryka Sienkiewicza 24
22-400 Zamość

 

 

Dokumentacja:

 1. Ogłoszenie 586907-N-2019 z dnia 2019-08-19 r.
 2. SIWZ Termomodernizacja
 3. Formularz ofertowy zał. nr 1
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków zał. nr 2
 5. Wykaz wykonanych robót termomodernizacyjnych zał. nr 3
 6. Wzór umowy Termomodernizacja zał. nr 4
 7. PFU Termomodernizacja zał. nr 5
 8. Audyt budynku biurowego zał. nr 6
 9. Audyt budynku Lecznicy PIW zał. nr 6
 10. Audyt oswietlenia PIW zał. nr 6
 11. Budynek główny -RZUT I PIĘTRA- inwentaryzacja zał. nr 7
 12. Budynek główny-RZUT PARTERU- inwentaryzacja zał. nr 7
 13. Budynek główny-RZUT PIWNIC- inwentaryzacja zał. nr 7
 14. Elewacje zał. nr 7
 15. Lecznica-RZUT PARTERU- inwentaryzacja zał. nr 7

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2019-08-27 08:10:52
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 561