Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Archwium - Organizacja

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Wałczu 

jest jednoosobową spółką Gminy Miejskiej Wałcz i działa na podstawie:

  • uchwały Nr II/sXXXVI/282/98 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 6 kwietnia 1998 roku zmienionej Uchwałą Nr III/sV/48/99 Rady Miejskiej w Wałczu z dnia 29 stycznia 1999 roku;
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
  • ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195);
  • ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526);
  • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611);
  • innych obowiązujących przepisów ustawowych.
  • Spółka uzyskała osobowość prawną poprzez wpisanie do rejestru handlowego sygn.akt V Ns Rej.H 112/99 w Sądzie Rejonowym - Sądzie Gospodarczym w Pile dnia 30.03.1999 i z dniem 01.05.1999 r. rozpoczęła działalność gospodarczą.
  • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19.11.2001 r. dokonano wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw pod Nr 0000058669.
  • Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.797.500,00 zł. i dzieli się na 9595 udziałów, każdy o wartości 500,00 zł. Wszystkie udziały objęte przez  Gminę Miejską Wałcz.
  • Spółka ściśle wspołpracuje ze Stowarzyszeniem "Zachodniopomorskie tebeesy".

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2021-09-07 12:29:01
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 950