Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie o zachowaniu poufności.

Jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności osób odwiedzających naszą podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej na zasadach określonych w:

 • ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),
 • ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352),
 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119),
 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344 ze zm.).

 

Zasady przetwarzania danych osobowych w serwisie http://www.tbswalcz.pl.

 

 1. Ograniczamy zbieranie i przetwarzanie danych osób korzystających z serwisu do minimum niezbędnego w celach świadczenia usług związanych z udostępnianiem informacji publicznej.
 2. Chronimy i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami bezpieczeństwa.
 3. Wykorzystujemy adresy IP do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (takich jak informacje o regionach, z których nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników.
 4. Administratorem danych osobowych, określonych w pkt. 1-3, jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu - 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2 (dalej: TBS Sp. z o.o. w Wałczu), nr wpisu do KRS: 0000058669, REGON: 330977966, NIP: 765-15-10-295, tel. +48 67 258 50 53 (do 54), 67 258 35 54, 517 275 703, e-mail: tbswalcz@tbswalcz.pl.
 5. Każda z osób, której dane przetwarza administrator danych, ma prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania przy uwzględnieniu uprawnień zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych i ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. W naszym serwisie nie są udostępnione formularze kontaktowe, które umożliwiają składanie zapytań, skarg lub wniosków. Osoby zainteresowane nawiązaniem kontaktu ze Spółką przy wykorzystaniu poczty elektronicznej skorzystać mogą z naszego adresu e-mail opublikowanego w zakładce „Kontakt”.
 7. Nasz serwis nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.
 8. Państwa dane osobowe nie będą ujawnione żadnym podmiotom, z wyjątkiem okoliczności wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, dane użytkowników serwisu mogą być ujawniane w formie statystyk, przy czym statystki takie pozostają anonimowe i nie zawierają danych identyfikujących poszczególnych użytkowników.

 

Zabezpieczenia

 

Strona http://www.tbswalcz.pl zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych, pozostających pod naszą kontrolą, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie ujawnione nam informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Informujemy, że dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników TBS Sp. z o.o. w Wałczu odpowiednio przeszkolona w zakresie przetwarzania tych danych.

 

Odpowiedzialność usługodawcy

 

 1. TBS Sp. z o.o. w Wałczu nie ponosi odpowiedzialności za straty użytkowników wynikłe z powodu przerwania połączenia lub nieotrzymania poczty elektronicznej. Nasz serwis zawiera lub może zawierać odnośniki do innych stron www.
 2. TBS Sp. z o.o. w Wałczu nie bierze odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach i nie gwarantuje wiarygodności informacji pobranych z tych stron.
 3. TBS Sp. z o.o. w Wałczu nie przyjmuje odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju bezpośrednie, pośrednie lub przypadkowe uszkodzenia mogące wystąpić w związku z dostępem lub korzystaniem ze strony internetowej, w tym także za straty bądź uszkodzenia wywołane przez zainfekowanie komputera użytkownika wirusem.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2021-04-09 11:23:54

Archiwum

Data Autor
2021-04-01 09:50 Teresa Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:09 Krystyna Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:08 Krystyna Kalwasińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 575