Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Majątek

MAJĄTEK SPÓŁKI

Majątek, którym dysponuje Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu

(wartość netto w złotych)

stan na dzień 31.12.2015 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 40 038,45zł
 2. Środki trwałe – 17 229 891,94 zł, z tego:
 • grunty – 948 333,72 zł
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 16 270 960,24 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny - 8 154,47 zł
 • środki transportu - …………………………. zł
 • inne środki trwałe – 2 443,51 zł

III.      Środki trwałe w budowie – 2 789 588,17 zł

 1. Ogółem aktywa trwałe (I+II+III) - 20 059 518,56 zł

stan na dzień 31.12.2016 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 30 481,38 zł
 2. Środki trwałe – 19 505 512 zł, z tego:
 • grunty – 917 876,27 zł
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 18 558 804,80 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny - 28 016,73 zł
 • środki transportu - …………………………. zł
 • inne środki trwałe – 814,50 zł

III.      Środki trwałe w budowie –

 1. Ogółem aktywa trwałe (I+II+III) – 19 535 993,68 zł

stan na dzień 31.12.2017 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 15 399,41 zł
 2. Środki trwałe – 19 897 586,27 zł, z tego:
 • grunty – 1 677 977,25 zł
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 18 206 507,40 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny - 13 101,62 zł
 • środki transportu - …………………………. zł
 • inne środki trwałe - …………………………. zł

III.      Środki trwałe w budowie –

 1. Ogółem aktywa trwałe (I+II+III) - 19 912 985,68 zł

stan na dzień 31.12.2018 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – 3 079,89 zł
 2. Środki trwałe – 19 511 994,38 zł, z tego:
 • grunty – 1 660 906,46 zł
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 17 843 342,99 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny - 7 744,93 zł
 • środki transportu - …………………………. zł
 • inne środki trwałe - …………………………. Zł

III.      Środki trwałe w budowie – 103 812,00 zł

 1. Ogółem aktywa trwałe (I+II+III) - 19 618 886,27 zł

stan na dzień 31.12.2019 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – ………… zł
 2. Środki trwałe – 19 330 231,10 zł, z tego:
 • grunty – 1 660 906,46 zł
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 17 666 936,41 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny - 2 388,23 zł
 • środki transportu - …………………………. zł
 • inne środki trwałe - …………………………. Zł

III.      Środki trwałe w budowie – 184 545,77

 1. Ogółem aktywa trwałe (I+II+III) - 19 514 776,87 zł

stan na dzień 31.12.2020 r.

 1. Wartości niematerialne i prawne – ………… zł
 2. Środki trwałe – 19 152 382,96 zł, z tego:
 • grunty – 1 660 906,46 zł
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 17 490 529,84 zł
 • urządzenia techniczne i maszyny - 946,66 zł
 • środki transportu - …………………………. zł
 • inne środki trwałe - …………………………. Zł

III.      Środki trwałe w budowie – 4 709 125,19 zł

 1. Ogółem aktywa trwałe (I+II+III) - 23 861 508,15 zł

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kozakowska
Data ostatniej zmiany:2021-04-09 10:47:46

Archiwum

Data Autor
2021-04-01 09:47 Teresa Kalwasińska zobacz
2021-04-01 09:34 Kalwasińska zobacz
2021-03-23 14:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 746