Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych   i  ich eksploatacja na zasadach najmu. Towarzystwo może również:

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa;
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności;
  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasności;
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
  • pośredniczyć w obrocie nieruchomościami w zakresie czynności objętych umową pośrednictwa.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2021-04-09 10:47:26

Archiwum

Data Autor
2021-04-01 09:47 Teresa Kalwasińska zobacz
2021-03-31 15:09 Kalwasińska zobacz
2021-03-23 14:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 704