Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Instrukcja BiP

Instrukcja obsługi podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym utworzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu - 78-600 Wałcz, ul. Budowlanych 9/2 (dalej: TBS Sp. z o.o. w Wałczu) prowadzi podmiotową stronę Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie aktami prawnymi, tj.:

  • ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.),
  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w naszym BIP jest możliwy poprzez:

  • bezpośrednie uruchomienie przez osobę zainteresowaną naszej podmiotowej strony BIP posiadającej adres URL - http://www.tbswalcz.pl;
  • stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.

Na naszej stronie BIP umieszczony jest ponadto link do strony głównej BIP (w formie logo BIP).

Informacje zawarte w naszym Biuletynie udostępniamy przez całą dobę, bez przerwy. W przypadku awarii serwera brak dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego stronę nie będzie przekraczał 24 godzin.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwiają:

  • nagłówek BIP, umiejscowiony w górnej części strony, w skład którego wchodzą: logo i firma naszej Spółki oraz logo BIP umożliwiające, po jego naciśnięciu, uruchomienie głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej.
  • menu przedmiotowe, znajdujące się w górnej części ekranu, jest ono podzielone na kategorie tematyczne i umożliwia odnalezienie informacji publicznych;
  • pole prezentacji treści, znajdujące się w środkowej części ekranu, stanowi największą i najistotniejszą merytorycznie część BIP, gdyż służy do prezentacji treści (informacji publicznych) opublikowanych w naszym Biuletynie;
  • stopka BIP, umiejscowiona w dolnej części każdej z podstron naszego Biuletynu, umożliwiająca podgląd metadanych, takich jak: dane osoby odpowiadającej za treść, dane osoby udostępniającej / wprowadzającej zmiany, czas wytworzenia oraz czas udostępnienia informacji.

Do szybkiego wyszukania informacji służy pole wyszukiwania umieszczone w lewym górnym rogu strony, bezpośrednio nad menu przedmiotowym. W pole to należy wpisać kluczowe frazy / wyrażenia, a następnie wybrać opcję "szukaj". Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających kryterium wyszukiwania.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, podajemy na naszej stronie BIP zakres i podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazujemy organ lub osobę, które dokonały wyłączenia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krystyna Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2021-04-09 11:25:21

Archiwum

Data Autor
2021-04-01 09:51 Teresa Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:10 Krystyna Kalwasińska zobacz
2021-03-31 16:09 Krystyna Kalwasińska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 512