Biuletyn Informacji Publicznej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu
drukuj

Archwium - Przyjmowanie i załatwianie spraw

      Pisma przychodzące do spółki w formie papierowej rejestrowane są w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, dekretowane przez prezesa lub osobę upoważnioną i przekazywane za potwierdzeniem pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy.

 • Po sporządzeniu odpowiedzi na piśmie, jest ona przedstawiona do akceptacji i podpisu przez prezesa lub osobę upoważnioną i zostaje zarejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących.
 • Pisma przychodzące drogą elektroniczną przekazywane są tą samą drogą pracownikowi właściwemu do załatwienia sprawy. Po sporządzeniu odpowiedzi ( w przypadku upoważnienia pracownika do jej autoryzacji ), jest ona bezpośrednio przez pracownika przesyłana adresatowi drogą elektroniczną albo ( w przypadku braku upoważnienia do jej podpisu ) drukowana w jednym egzemplarzu, przekazywana prezesowi do podpisu, rejestrowana w rejestrze pism przychodzących i wychodzących, skanowana i przesyłana adresatowi drogą elektroniczną.

TBS prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 • rejestr pism wychodzących i przychodzących
 • rejestr faktur
 • teczki lokali
 • książki obiektów budowlanych
 • ewidencja druków ścisłego zarachowania
 • teczki akt osobowych
 • ewidencja wyjazdów służbowych
 • rejestr kart drogowych
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Kalwasińska
Odpowiada:Kalwasińska
Wytworzył:Kalwasińska
Data ostatniej zmiany:2021-03-31 16:02:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 271