Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących

Przemieszczanie zwierząt towarzyszących z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r.

Z dniem 29 marca 2019 r., w związku opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej (UE) kraj ten utraci status kraju członkowskiego i  stanie się tzw. państwem trzecim. Powyższe oznacza zmianę wymagań dotyczących przemieszczania/przywozu zwierząt z ww. państwa na terytorium UE.

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską (KE) w chwili obecnej Wielka Brytania nie została umieszczona na żadnej z list KE uprawniających do stosowania dotychczasowych, „uproszczonych” zasad przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym (tryb "uproszczony": chip, szczepienie p/wściekliźnie, paszport).

 

W związku z powyższym psy, koty oraz fretki przemieszczane z Wielkiej Brytanii do UE po 29 marca 2019 r. będą musiały spełniać nastepujące wymagania:

 

  • być prawidłowo oznakowane (mikrochip),
  • posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie,
  • posiadać badania przeciwciał przeciwko wściekliźnie metodą miareczkowania,
  • posiadać dokument identyfikacyjny - świadectwo zdrowia

 

Paszport dla zwierząt domowych wydany w Wielkiej Brytanii nie będzie dłużej dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium UE. Nie będzie można dłużej przemieszczać do UE psów, kotów, fretek w tzw. „uproszczonym trybie” (chip, szczepienie p/wściekliźnie, paszport).

 

Co więcej, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) 576/2013, z uwagi na wymagany odpowiedni wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie oraz trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd liczony od dnia pobrania próbki krwi, w przypadku podróży z Wielkiej Brytanii do UE, należy mieć na uwadze konieczność wykonania ww. badania z odpowiednim wyprzedzeniem. Dla osób planujących podróż ze zwierzęciem z UE do Wielkiej Brytanii zaleca się wykonanie badania miareczkowania przeciwciał p/wściekliźnie przed wyjazdem z UE, aby w momencie powrotu posiadać odpowiednie dokumenty. Jeżeli zwierzę posiada ww. badanie oraz jest ono udokumentowane w odpowiedniej sekcji paszportu wówczas nie obowiązuje trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd do UE. Ww. opcja nie dotyczy paszportów wydanych na terenie Wielkiej Brytanii, które po 29 marca br. nie będą już dokumentem uprawniającym do przemieszczania na terytorium UE. W każdym innym przypadku konieczne jest posiadanie świadectwa zdrowia oraz trzymiesięczny okres oczekiwania na wjazd.

 

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym mogą być wprowadzane do UE wyłącznie przez wyznaczone punkty wejścia tzw. traveller’s point of entry (TPE). Lista unijnych przejść granicznych jest dostępna pod linkiem:

 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en

 

Zasady wwozu psów, kotów fretek na terytorium Wielkiej Brytanii po 29 marca 2019 r. nie ulegają zmianie dla obywateli Unii Europejskiej:

 

  • Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;
  • Zwierzęta musza posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  • Zwierzęta muszą posiadać paszport wydany w UE;
  • Psy musza zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis

 

Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzona niezgodność z ww. zasadami zwierzę może zostać poddane kwarantannie na okres do 4 miesięcy, lub zostanie wydana decyzja zakazująca wjazdu na terytorium Wielkiej Brytanii. Wszystkie powyższe czynności urzędowe przeprowadzane są na koszt osoby odpowiedzialnej za zwierzę w czasie podróży.

 

Więcej informacji dotyczących przemieszczania zwierząt po opuszczeniu przez Wielką Brytanię UE jest dostępnych na stronie internetowej KE, w przewodniku (str. 9-13) oraz na stronie internetowej właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii.

 

Więcej informacji na temat zasad obowiązujących po BREXIT dostępnych jest tutaj

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2019-03-08 13:51:21

Archiwum

Data Autor
2019-03-08 13:50 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 784