Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Aktualności

Solidarni z Ukrainą - Ulotki informacyjne dla uchodźców

 

 

 

 

data publikacji: 07.03.2021r.                                                                                                                                                    

 

 

Informacje dotyczące pomocy humanitarnej Ukrainie.

Link : https://pomagamukrainie.gov.pl/

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie:

 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Ubrania (nowe lub używane w dobrym stanie)
 • Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości:

 • Płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Bielizna damska, męska, dziecięca
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące/alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność:

 • woda
 • żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • batony (w tym energetyczne),
 • bakalie, orzechy,
 • konserwy,
 • makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne:

 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece
 • Zestawy pierwszej pomocy

Podstawowe środki medyczne (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie)

Czego nie wysyłamy w ramach pomocy humanitarnej?

UWAGA: produkty z poniższej listy nie będą przyjmowane! Jeżeli chcesz przekazać coś z poniższej listy

 • Broń palna (w tym gazowa, hukowa itp.)
 • Broń biała
 • Hełmy, elementy opancerzenia, umundurowania
 • Inny sprzęt militarny i paramilitarny
 • Produkty, których wywóz z terytorium RP wymaga koncesji lub zezwolenia
 • Inne produkty, które nie stanowią pomocy humanitarnej.

 data publikacji: 28.02.2022r.                                                                                                             

  

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM - Zespół Szkół nr 6

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB DOROSŁYCH W KRYZYSIE PSYCHICZNYM
od 1 grudnia 2021 r. znów działa.

Zadanie jest realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025 finansowane przez Ministra Zdrowia.
Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, rozmowy, porady, wsparcia psychicznego lub rozmowy z psychiatrą mogą skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia. Ponad to pod numerem Centrum Wsparcia można umówić się na rozmowę z prawnikiem lub pracownikiem socjalnym, jeśli istnieje taka potrzeba.

W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. Centrum Wsparcia działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222. LINIA JEST BEZPŁATNA.

W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy, pracownicy socjalni, terapeuci uzależnień, asystenci zdrowia oraz seksuolodzy. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie https://centrumwsparcia.pl/

W Centrum dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.
Kontaktując się z Centrum Wsparcia będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie.

data publikacji: 17.01.2022r.                                                                                                                  

 

WAŻNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Uprzejmie informuję, że już od początku 2022r. obowiązywać będą nowe wzory wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które zostaną ujednolicone z Systemem Obsługi Wsparcia adresowanym dla osób niepełnosprawnych.

Nowe wnioski będą dla Państwa dostępne już po koniec stycznia 2022r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim oraz na stronie internetowej BIP: pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.  

              

 data publikacji: 30.12.2021r.                                                                                                                                   

 

Dzień dobry, szanowni Państwo informujemy iż rozpoczęliśmy otwarty nabór uczestników do Projektu pn. „Wierzymy w Twój sukces!” 

               Projekt pn. „Wierzymy w Twój sukces!” nr RPWM.11.01.01-28-0066/20, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Podziałanie: RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. 

Wartość Projektu:  995 052,50 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 845 794,62 zł

Okres realizacji Projektu: od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r.

Grupę docelową Projektu stanowi 54 osób (30K/24M), które spełniają następujące kryteria:

 1. Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
 2. Zamieszkanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim
 3. Pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynków pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym 
 4. Wiek od 18 roku życia.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

INFORMACJE O PROJEKCIE:

               Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2022 r. zdolności  do zatrudnienia oraz aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 54 osób (30 Kobiet i 24 Mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, zamieszkujących w rozumieniu KC na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w POWIATACH: braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, elbląskim, iławskim, lidzbarskim, ostródzkim, nowomiejskim i działdowskim, w GMINACH w których procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej jest wyższy niż średni procent osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie województw pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym minimum 17 osób [10K/7M] długotrwale bezrobotnych, spośród których minimum 6 osób [3K/3M] to osoby z niepełnosprawnościami.

        W RAMACH PROJEKTU REALIZUJEMY:

 • diagnoza potrzeb UP i opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji – spotkania z doradcą zawodowym  –  ( 5h/UP) dla 54 UP
 • grupowe treningi kompetencji społecznych - (36h/UP) dla 54 UP
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie – (3h/UP) dla 54 UP
 • indywidualne wsparcie psychologiczne – (4h/UP) dla 54 UP
 • indywidualne wsparcie zawodowe w formie jobcoachingu – (8h/UP) dla 54 UP
 •  szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe - (100h/UP) dla 54 UP
 • czteromiesięczne staże dla 40 UP z największymi deficytami bądź brakiem doświadczenia zawodowego 
 • indywidualne pośrednictwo pracy - (6h/UP) dla 54 UP

               W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe, natomiast w trakcie staży zostaną wypłacone stypendia stażowe. Ponadto, część z uczestników/czek, otrzyma zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Zachęcamy Państwa do informowania wszystkich osób kwalifikujących się do objęcia w/w wsparciem, które w znaczący sposób może wpłynąć na poprawę ich sytuacji.

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać:

 1. tel.  500 483 333

e-mail.  j.bill@eprojekty.info

data publikacji: 01.12.2021r.                                                                                                                                 

 

Zostań Rodzicem Zastępczym

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym i bezpiecznym domu. Jeśli jednak rodzice nie mogą z różnych powodów  wychowywać swoich dzieci, wtedy właśnie potrzebna jest rodzina zastępcza, pełna miłości i ciepła, którego zabrakło w domu rodzinnym. Jeśli nie jest Ci obcy los dzieci, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Zostań Rodziną Pomocową

Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na ich wniosek są wspierane przez rodziny pomocowe. W przypadku czasowego niesprawowania przez rodziców zastępczych opieki nad dzieckiem piecza zastępcza nad małoletnim dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Czas pobytu dziecka w rodzinie pomocowej nie może przekraczać 2 miesięcy.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego lub rodziny pomocowej, szczegółowe informacje mogą uzyskać kontaktując się z pracownikiem PCPR - Katarzyną Wolak pod numerem telefonu 56 47 43 196 lub adresem e-mail: sekretariat@pcprnml.pl

data publikacji: 30.11.2021r.                                                                                                                                     

  

 

Kampania "Biała wstążka" tuż tuż | MOPR Słupsk

 

       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że w ramach Ogólnoświatowej Kampanii „Biała Wstążka-Otwarte Drzwi” w  dniu 3 grudnia 2021r. w godzinach od 10.00 do 14.00 będą udzielane telefoniczne porady przez psychologa, radcę prawnego oraz starszego specjalistę pracy z rodziną.

Serdecznie zapraszamy osoby chętne do skorzystania ze wsparcia specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod numerem tel.: 56 4743196

 

data publikacji: 09.11.2021r.                                                                                                                                                    

 

Rynek pracy jest dla wszystkich

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, o utworzeniu jedynego, ogólnopolskiego portalu pracy, w pełni poświęconego aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami – WERBEO.PL (www.werbeo.pl). Twórcą portalu jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Sp. z o.o. Sp. K.

Na portalu dostępne są oferty pracy zdalnej i stacjonarnej w całej Polsce. wystarczy wejść na portal i zarejestrować się bezpłatnie, aktywując konto osoby poszukującej pracy. Obsługa aplikacji odbywa się online, każda osoba
z niepełnosprawnością ma szanse na znalezienie zatrudnienia.

Zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnościami z terenu powiatu nowomiejskiego do odwiedzenia portalu.

 data publikacji: 06.09.2021r.                                                                                                                                     

 

 

 

Informacja na temat projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. 

          Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

          Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

          W marcu br. zakończyła się realizacja Zadania 1 pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznych osób niepełnosprawnych, w wyniku którego opracowano cztery raporty. Raporty te są dostępne pod następującym adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

          Jednocześnie informujemy, że w kwietniu br. rozpoczęła się realizacja Zadania 2 ww. Projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym
z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentów, na które rozpoczęła się rekrutacja. Informacje na ten temat oraz linki
do formularzy zgłoszeniowych znajdują się na stronie internetowej Projektu pod adresem: http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach oraz na Facebooku Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

          Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,167,projekty-po-wer oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl/

 

data publikacji: 12.08.2021r.                                                                                                                                     

 

Informacja o realizacji

programu korekcyjno - edukacyjnego

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Mieście Lubawskim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór osób chętnych do uczestnictwa w Programie korekcyjno – edukacyjnym pt: „Partner”. Program jest adresowany do osób pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem niewłaściwych zachowań i emocji oraz stosujących przemoc wobec najbliższych.

Celem głównym programu jest psychoedukacja osób stosujących przemoc wobec najbliższych w kierunku zmiany zachowań typu przemocowego na rzecz postawy partnerstwa i poszanowania wobec domowników.

Spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w ww. programie odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka 3, III piętro, sala nr 6. 

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Wolak  nr tel. 56 474 31 96.                                           

data publikacji: 09.06.2021r.                                                                                                                                                       

 

 
Aplikacja mobilna TWÓJ PARASOL
 
 
Boisz się? „TWÓJ PARASOL” może uratować Ci życie… | Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Twój Parasol to darmowa aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuację związaną z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.

Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach przemocowych do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego

Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie.  Aplikacja „Twój Parasol” może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Więcej informacji pod linkiem:

https://twojparasol.com

link do filmu instruktarzowego:

https://twojparasol.com/wp-content/uploads/2019/11/tutorial2.mp4

data publikacji: 02.06.2021r.                                                                                                                                                   

  

MIĘDZYNARODOWY ZNAK „POMÓŻ MI”

 „POMÓŻ MI” to międzynarodowy znak, który możemy pokazać, gdy jesteśmy ofiarami przemocy domowej. Ma chronić ofiary przed ich oprawcami i zachęcić je do proszenia o wsparcie.

W czasie pandemii większość z nas jest unieruchomiona w domach. W tym ciężkim czasie osoby, które doświadczaj przemocy ze strony partnerów zostało zamkniętych w domach ze swoimi największymi wrogami. Ofiary przemocy domowej pozostawione są same sobie. Ciężko im poprosić o pomoc, kiedy są zamknięte w domu. Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI” jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą przemocy. Znak ,,pomóż mi’’ to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Przełamuje on barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany nawet przez okno czy w internecie. To prosty gest ręką, który ofiara przemocy może dyskretnie pokazać np. kurierowi, sprzedawcy w sklepie czy też podczas rozmowy video. Gdy zobaczysz ten znak niezwłocznie zadzwoń pod nr 112 i poinformuj, że osoba w ten sposób poprosiła Cię o pomoc.

Dyskretny znak:

Pomocny może okazać się niewerbalny komunikat. Z taką właśnie myślą  organizacje do walki z przemocą z całego świata, rozpowszechniają migowy znak ,,POMÓŻ MI. Jest to prosty i czytelny ruch dłoni, który może nawet uratować ludzkie życie.

Jak wykonać znak „POMÓŻ MI”

 1. Pokaż otwartą dłoń.
 2. Złóż dłoń w pięść chowając kciuk do środka.
 3. Złóż dłoń w pięść.

Co zrobić jeśli zobaczymy taki znak?

Jeśli zauważyłeś/aś, że ktoś pokazał Ci znak ,,POMÓŻ MI”, nie bój się zareagować! Po zobaczeniu gestu należy zadzwonić na policję i wyjaśnić, że znajoma nam lub obca osoba pokazała „POMÓŻ MI”. Możemy również zadzwonić na Niebieską Linię pod numer 22 668 70 00

Taki znak nie wymaga bliskiego kontaktu, może być on pokazany dosłownie wszędzie i w każdej nadążającej się okazji, można nawet pokazać go przez okno czy w Internecie. Bardzo ważne jest aby rozpowszechnić wiedzę o tym sekretnym geście. Im więcej osób będzie umiało go rozpoznać, tym większej ilości ofiar przemocy uda się pomóc! 

data publikacji: 02.06.2021r.                                                                                                                                                      

 

Informacja na temat Projektu: „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Jeśli z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie możesz wykonywać dotychczasowej pracy, a chcesz być nadal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia – zgłoś się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i weź udział w bezpłatnej rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej.

Rehabilitacja kompleksowa to oferta dla osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, ale chciałyby podjąć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, lecz chcieliby zmienić tą sytuację – zdobyć zawód i podjąć satysfakcjonującą pracę odpowiednią dla ich możliwości zawodowych.

W powrocie do aktywności zawodowej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej, oferując niezbędną rehabilitację i szeroką ofertę kursów zawodowych dostosowanych do potrzeb osób z ograniczeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilitacja i szkolenia są bezpłatne.

Co oferuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej?

W Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej pomożemy Ci:

 • ocenić Twój stan zdrowia i podjąć niezbędne działania, aby w jak największym stopniu odzyskać sprawność,
 • odzyskać wiarę we własne możliwości, wybrać nowy zawód i zdobyć kwalifikacje niezbędne do jego wykonywania,
 • znaleźć pracę dopasowaną do Twoich możliwości i potrzeb lub rozpocząć działalność gospodarczą.

Zgłosiłeś chęć udziału w rehabilitacji kompleksowej – co dalej?

 • lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej,
 • otrzymasz skierowanie z PFRON do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.

W ośrodku możliwy jest pobyt z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem. Jeśli jednak mieszkasz na tyle blisko, by codziennie dojeżdżać na zajęcia  - to masz taką możliwość (wówczas otrzymasz posiłki w trakcie trwania zajęć).

Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.

W przygotowaniu Indywidualnego Programu Rehabilitacji i jego realizacji będzie uczestniczył zespół rehabilitacyjny. Indywidualny Program Rehabilitacji będzie przygotowywany wspólnie z Tobą.

Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?


Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie),
w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).

Uwaga! Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce Ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne, wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Celem rehabilitacji kompleksowej jest uzyskanie przez Ciebie zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub założenie działalności gospodarczej.

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny.


Jak się zgłosić do projektu?

 1. Aby ubiegać się o udział w projekcie wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy, wydrukować go i wypełnić.
 2. Jeżeli posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, dołącz jego kopię do formularza zgłoszeniowego.
  (Aby wziąć udział w projekcie nie musisz posiadać orzeczenia o niepełnosprawności)
 3. Formularz zgłoszeniowy wyślij na adres:


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
Rehabilitacja kompleksowa

    4. Po otrzymaniu dokumentów pracownicy projektu niezwłocznie skontaktują się  z Tobą telefonicznie, aby zaprosić Cię na Komisje Kwalifikacyjną.

 1. Wyniki Komisji Kwalifikacyjnej muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Centralną.
 2. Po zatwierdzeniu przez Komisję Centralną zostaniesz poinformowany o wynikach. Jeżeli wynik będzie pozytywny, zostaniesz zaproszony do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.


Na każdym etapie zgłoszenia, jeżeli masz pytanie lub potrzebujesz pomocy zadzwoń pod numer 22 50 55 600 lub napisz wiadomość na adres ork@pfron.org.pl

  

Kontakt PFRON:

Infolinia: (22) 50 55 600

Adres email: ork@pfron.org.pl

www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

Oddział Warmińsko – Mazurski

tel. (89) 722 90 24, 882 789 201

email: jbularz@pfron.org.pl

data publikacji: 25.05.2021r.

   

 

Turnus rehabilitacyjny tylko po szczepieniu lub z ważnym testem przeciw COVID-19

Jeśli planujesz wyjazd na turnus rehabilitacyjny, pamiętaj o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli poddałeś się szczepieniu, wyjedziesz bez dodatkowych warunków.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą wyjechać na turnus rehabilitacyjny, muszą przedstawić negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Skierowanie na test wystawi lekarz opieki zdrowotnej. Można też będzie uzyskać skierowanie na test, wypełniając formularz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Test należy wykonać nie wcześniej niż cztery dni przed terminem rozpoczęcia turnusu.

Wyjazd będzie znacznie łatwiejszy dla osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi, ponieważ wystarczy tylko potwierdzenie przyjęcia szczepionki.

Powyższe zasady obowiązują także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 905)

data publikacji: 18.05.2021r.

 

 

Program "Zajęcia klubowe w WTZ"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że zgodnie z procedurami programu „Zajęcia klubowe w WTZ” termin II tury naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu wyznaczony jest od 1 do 30 czerwca br.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.), oraz zajęć klubowych w tych WTZ,   w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: o Funduszu/programy i zadania PFRON/programy i zadania realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe WTZ”.

 

data publikacji 17.05.2021r.

 

Nowe  Miasto Lub., dnia 04.02.2021 r.

  

                                               Instytucja Finansowa

                                             

W związku z obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, od roku budżetowego 2021, zwracam się do Państwa z prośbą o złożenie oferty na zarządzanie i prowadzenie PPK z uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 • proponowanych warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK;
 • przedstawienia efektywności zarządzania aktywami w co najmniej ostatnich dwóch latach;
 • doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi;
 • najlepiej rozumianego interesu osób zatrudnionych.

Ponadto zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie kanałów dostępu i kontaktu (np. za pośrednictwem strony internetowej, infolinii, itp.) osób uczestniczących w PPK z instytucją finansową.

Składać ofertę należy do 17 lutego 2021 r. w formie elektronicznej na adres e-mail:

sekretariat@pcprnml.pl

lub w formie papierowej na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul.Grunwaldzka 3

 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Złożona oferta zostanie przeanalizowana i przedstawiona pracodawcy wraz z konsultacją z przedstawicielem załogi. Ostatecznego wyboru instytucji finansowej z którą zostanie podpisana umowa na zarządzenie i prowadzenie PPK dokona Dyrektor Jednostki.

data publikacji: 09.02.2021r.

 

 

 

Dyrektor PCPR

 

Anna Marchlewska - Barczewska

Projekt Support Facility (PSF) 2021
 
PSF 2021 jest poświęcony innowacyjnym rozwiązaniom promującym integrację i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych w Regionie Morza Bałtyckiego (RMB) w okresie kryzysu. 
 
Nabór wniosków
 
Formularz zgłoszeniowy PSF będzie dostępny: www.cbss.org/psf/ od 15 lutego do 31 marca 2021 r.
 
Zapytania prosimy kierować do Pani Jekateriny Popovej                     jekaterina.popova@cbss.org
 
Więcej informacji: Podręcznik CBSS PSF, który jest dostępny do pobrania.
 
data publikacji: 07.01.2021r.
 
 

 

Informacja

W dniach 24.12.2020r oraz 31.12.2020r Powiatowe Centrum Pomocy Rodznie w Nowym Mieście Lubawskim będzie czynne w godzinach od 7:15 do 13:00.

data publikacji: 22.12.2020r.

 

Program "Zajęcia klubowe WTZ"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że termin naboru wniosków Warsztatów Terapii Zajęciowej o dofinansowanie zajęć klubowych w kolejnym roku realizacyjnym przewidziany jest od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 20 listopada 2020 r. Program „Zajęcia klubowe WTZ” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cele programu:

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

 

Beneficjenci, adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu.
Beneficjentami programu są:

 1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,        
 2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu.

 

Warunki uczestnictwa w programie.        
Warunkiem uczestnictwa w programie, w tym warunkiem uzyskania pomocy finansowej w ramach programu, jest nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec:

 1. PFRON, w tym nieposiadanie zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;
 2. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Urzędu Skarbowego;
 3. innych organów i instytucji wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl w zakładce: o Funduszu/programy i zadania PFRON/programy i zadania realizowane obecnie/Program „Zajęcia klubowe WTZ”

data publikacji: 13.10.2020r.

 

 

INFORMACJA

dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim. 

Od  poniedziałku  25 maja 2020r.  PCPR w Nowym Mieście Lubawskim  przywraca  bezpośrednią  obsługę  klientów  z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych.

Sprawy wymagające wizyty w jednostce będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

 

Tel: 56 47 431 96

data publikacji 06.10.2020r.

            Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy klient wchodzący do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności powinien mieć założoną maseczkę (lub chustę, szalik) zasłaniającą usta i nos oraz rękawiczki. Po wejściu na teren jednostki należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się w siedzibie PCPR. Między osobami, w trakcie oczekiwania, muszą być też zachowane bezpieczne odległości. Należy się też stosować do innych uwag i wskazówek pracowników PCPR związanych z utrzymaniem poziomu bezpieczeństwa.

Aktualne druki wniosków w wersji papierowej znajdują sie do pobrania przed głównym wejściem do budynku lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl

 

Przypominamy, że nadal wszelkie dokumenty w formie papierowej można wrzucać do skrzynki, która znajduje się przed głównym wejściem do budynku lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Grunwaldzka 3

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

 

Prosimy o korzystanie z własnych długopisów - przyniesionych ze sobą.

Podczas wizyty w jednostce prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

data publikacji: 28.05.2020

 

 

UWAGA!!!

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie          o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim.

Ewentualne pytania można zadać również konsultantom infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00) oraz infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ze świadczenia skorzystać mogą:

 • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
 • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci       i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy  w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą                     o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem          i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” uchwalony został przez Radę Nadzorczą PFRON 11 marca br. Więcej informacji o działaniach PFRON             w okresie epidemii w serwisie www.pfron.org.pl/koronawirus.

data publikacji: 20.04.2020r.

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną zmienia sposób kontaktowania się klientów w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego. Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu nowomiejskiego jest możliwa pod numerem tel. 698 992 503 w każdą środę od godz. 12:30 do godz. 14:30.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję, iż w związku z zaistniała sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. - INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE OD GODZ. 09.00 - 21.00.

 

 

UWAGA!!!

Zmiana organizacji obsługi klientów

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

i Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

w Nowym Mieście Lubawskim

 

         W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim do niezbędnego minimum. Jeśli jest to możliwe, prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu 56 4743196 lub poczty elektronicznej sekretariat@pcprnml.pl

         Informujemy, że gotowe wnioski są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl. Wnioski można składać za pośrednictwem poczty polskiej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie lub na wskazany powyżej adres e-mail.

         Ponadto informujemy, że posiedzenia składów orzekających w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności zaplanowane na miesiąc marzec zostają odwołane. Wszelkie zapytania prosimy kierować pod numer tel.: 56 47 43 196.

         Prosimy o zrozumienie i rozwagę oraz stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólnie minimalizujmy ryzyko zakażenia.

Dyrektor PCPR

Anna Marchlewska-Barczewska

Wniosek o dofinansowanie - Moduł III

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2022-03-07 10:13:08
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11999