Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na realizacje

Zapytania ofertowego nr 3/2020

"Dostawa i wyposażenie miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej"

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuję, że w ramach rozeznania cenowego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa i wyposażenie miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn." Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" wpłynęła 1 oferta.

 

Oferta spełnia wymagania formalno-prawne wobec czego została wybrana na realizacje zamówienia.

"BODZIO" Bogdan Szewczyk

ul. Sycowska 16,

56-416 Twardogóra

(sklep w Nowym Mieście Lubawskim)

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Dyrektor PCPR

Anna Marchlewska-Barczewska

data publikacji 24.08.2020r.

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2020

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim anuluje Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn." Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Anulowanie Zapytania ofertowego związane jest ze zmianą specyfikacji i ilości zamawianego sprzętu komputerowego.

 

                                                                                                     

Dyrektor PCPR

                                                                      Anna Marchlewska-Barczewska

data publikacji: 11.08.2020

 

 

Nowe Miasto Lubawskie dnia 11.08.2020

 

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na realizacje

Zapytania ofertowego nr 1/2020

"Dostawa środków ochrony osobistej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej"

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuję, że w ramach rozeznania cenowego na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa maseczek ochronnych, rękawic ochronnych jednorazowych nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk             i skóry, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 pn." Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" wpłynęło 8 ofert.

 

Zamawiający po dokonaniu oceny formalno-prawnej złożonych ofert jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę firmy:

KEJ POLSKA Sp. z. o.o.

ul. Górczewska 181/310A,

01-459 Warszawa

Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.

Dyrektor PCPR

Anna Marchlewska-Barczewska

 

data publikacji: 11.08.2020r.

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 06.08.2020r.

PCPR.252.2.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020

Informacje ogólne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zaprasza do składania ofert na dostawę i wyposażenie miejsca kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej  w ramach projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy  z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności lata 2014-2020. 

Załączniki oraz szczegółowe informacje na temat Zapytania ofertowego nr 3 - dostawa i wyposażenie miejsca kwarantanny znajdują się poniżej w zakładce "ARTYKUŁY"

data publikacji: 07.08.2020r.

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 03.08.2020r.

PCPR.252.2.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

Informacje ogólne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności lata 2014-2020. 

Kod zamówienia CPN: 30213100-6 (Komputery przenośne).

Załączniki oraz więcej informacji na temat Zapytania ofertowego - sprzęt komputerowy znajduje się poniżej w zakładce "ARTYKUŁY".

data publikacji : 04.08.2020r.

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 30.07.2020r.

PCPR.252.2.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Informacje ogólne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zaprasza do składania ofert na dostawę maseczek ochronnych, rękawic ochronnych jednorazowych nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry w ramach projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Kod zamówienia CPN: 18143000-3 (Akcesoria ochronne).

 Załączniki:

 - Informacje szczegółowe dot. zapytania ofertowego;

 - Formularz ofertowy - załącznik nr 1;

 - Formularz cenowy/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2;

 - RODO - informacja - załącznik nr 3;

 - Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4;

data publikacji:30.07.2020r.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Karczewski
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2021-01-07 14:02:30

Archiwum

Data Autor
2021-01-07 14:01 Marcin Karczewski zobacz
2020-11-16 14:26 Marcin Karczewski zobacz
2020-11-12 12:46 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-24 11:44 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-24 11:43 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:27 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:20 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:19 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:16 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:14 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:13 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:06 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-11 11:05 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-07 09:16 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-04 13:04 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-04 12:57 Marcin Karczewski zobacz
2020-08-04 12:55 Marcin Karczewski zobacz
2020-07-30 13:45 Marcin Karczewski zobacz
2020-07-30 13:44 Marcin Karczewski zobacz
2020-07-30 13:43 Marcin Karczewski zobacz
2020-07-30 13:26 Marcin Karczewski zobacz
2013-11-05 10:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11398