Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Dyrekcja i pracownicy

Pracownicy PCPR:

 • Anna Marchlewska - Barczewska - dyrektor
 • Katarzyna Wolak - starszy specjalista pracy z rodziną
 • Ewelina Zaleska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Anna Laskowska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Ewa Murawska - Czarnecka – starszy pracownik socjalny (pracownik ds. obsługi świadczeń, umieszczanie w  domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy)
 • Anna Rzepniewska -  starszy specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Magdalena Gryza - przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Wioletta Chętnicka - główny księgowy
 • Elwira Piecewicz - starszy administrator
 • Marcin Karczewski - Inspektor Ochrony Danych
 • Karolina Zaleś - sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, samodzielny referent - obsługa Programu "Aktywny Samorząd"

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (dalej PCPR) jest jednostką organizacyjno-budżetową powiatu nowomiejskiego. PCPR realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania wynikające z zawartych przez powiat umów i porozumień. W strukturze PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Karczewski
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2024-03-26 12:27:44

Archiwum

Data Autor
2023-12-07 08:00 Marcin Karczewski zobacz
2023-07-10 11:16 Marcin Karczewski zobacz
2022-08-24 08:05 Marcin Karczewski zobacz
2022-04-07 12:19 Marcin Karczewski zobacz
2021-12-06 14:23 Marcin Karczewski zobacz
2021-01-26 08:31 Marcin Karczewski zobacz
2019-06-25 08:16 Marcin Karczewski zobacz
2019-01-28 08:23 Marcin Karczewski zobacz
2019-01-28 08:19 Marcin Karczewski zobacz
2019-01-28 08:15 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-07-20 11:11 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-07-04 07:44 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-05-17 07:55 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-01-23 08:38 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-11-08 14:35 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-12-21 07:23 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-12-21 07:22 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-07-06 11:14 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-06-01 08:12 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-01-20 14:58 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2014-09-30 13:17 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2014-07-28 14:39 Magdalena Gryza zobacz
2014-02-21 14:05 Magdalena Gryza zobacz
2014-02-13 15:07 Magdalena Gryza zobacz
2014-02-05 11:20 Magdalena Gryza zobacz
2014-01-28 08:16 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 12:38 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 12:35 Magdalena Gryza zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 10709