Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Dyrekcja i pracownicy

Pracownicy PCPR:

 • Anna Marchlewska - Barczewska - dyrektor
 • Katarzyna Wolak - starszy specjalista pracy z rodziną
 • Ewelina Zaleska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Kamila Drumińska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Ewa Murawska - Czarnecka – starszy pracownik socjalny (pracownik ds. obsługi świadczeń, umieszczanie w  domu pomocy społecznej, środowiskowym domu samopomocy)
 • Anna Rzepniewska -  starszy specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Magdalena Gryza - przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Bernardyna Kornatowska - główny księgowy
 • Elwira Piecewicz - starszy administrator
 • Marcin Karczewski - Inspektor Ochrony Danych
 • Karolina Zaleś - sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, samodzielny referent - obsługa Programu "Aktywny Samorząd"
 • Krzysztof Kaniecki - pomoc administracyjna

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (dalej PCPR) jest jednostką organizacyjno-budżetową powiatu nowomiejskiego. PCPR realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania wynikające z zawartych przez powiat umów i porozumień. W strukturze PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Karczewski
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2019-06-25 06:16:18

Archiwum

Data Autor
2019-01-28 07:23 Marcin Karczewski zobacz
2019-01-28 07:19 Marcin Karczewski zobacz
2019-01-28 07:15 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-07-20 09:11 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-07-04 05:44 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-05-17 05:55 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-01-23 07:38 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-11-08 13:35 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-12-21 06:23 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-12-21 06:22 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-07-06 09:14 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-06-01 06:12 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-01-20 13:58 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2014-09-30 11:17 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2014-07-28 12:39 Magdalena Gryza zobacz
2014-02-21 13:05 Magdalena Gryza zobacz
2014-02-13 14:07 Magdalena Gryza zobacz
2014-02-05 10:20 Magdalena Gryza zobacz
2014-01-28 07:16 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 11:38 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 11:35 Magdalena Gryza zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4034