Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2024 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje,
że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 r.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Obszar A –  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Wysokość dofinansowania: do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności
w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Adresat programu: zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Wysokość dofinansowania: do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Adresat programu: gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

Obszar C –  tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Wysokość dofinansowania: do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej na tym stanowisku;

Adresat pomocy: gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Wysokość dofinansowania:

  • 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio osobowymi,
  • 351 500,00 zł dla autobusów;

Adresat pomocy: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.   

Dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów projektu;

Adresat pomocy: gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Wysokość dofinansowania: do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż
17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Adresat pomocy: jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

Adresat pomocy: powiaty.

Wnioski dotyczące obszarów B,C,D,F i G Programu przyjmowane są do 31.01.2024 r.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu należy składać bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23. Wnioski te są przyjmowane w trybie ciągłym.

Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PFRON.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie- Program wyrównywania różnic między regionami III oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 pok. Nr 4 w godzinach od 915 do 1515 lub pod nr tel. 56 474 31 96.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2023-11-21 09:57:51

Archiwum

Data Autor
2023-11-21 09:57 Karolina Zaleś zobacz
2023-11-21 09:56 Karolina Zaleś zobacz
2023-11-21 09:12 Karolina Zaleś zobacz
2023-11-21 09:11 Karolina Zaleś zobacz
2023-11-21 09:09 Karolina Zaleś zobacz
2022-12-02 08:31 Karolina Zaleś zobacz
2022-12-02 08:29 Karolina Zaleś zobacz
2022-12-02 08:29 Karolina Zaleś zobacz
2022-12-02 08:28 Karolina Zaleś zobacz
2022-02-03 12:25 Karolina Zaleś zobacz
2022-01-13 11:36 Karolina Zaleś zobacz
2022-01-13 10:12 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-13 13:32 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-13 13:31 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-13 13:31 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-07 08:34 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 12:00 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:40 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-12-03 11:03 Karolina Zaleś zobacz
2021-01-12 13:45 Karolina Zaleś zobacz
2021-01-12 13:43 Karolina Zaleś zobacz
2021-01-12 13:43 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-13 13:07 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-13 12:32 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:40 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:40 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:39 Karolina Zaleś zobacz
2019-12-11 09:01 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:27 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:22 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:21 Karolina Zaleś zobacz
2018-12-04 13:11 EWA MURAWSKA - CZARNECKA zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1831