Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

 Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie        PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ZEWNĘTRZNEGO       Aktywny samorząd w 2021 roku - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       Samorządowy portal internetowy - powiat nowomiejski

UWAGA NIEPEŁNOSPRAWNI STUDENCI I UCZNIOWE SZKÓŁ POLICEALNYCH!!!

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim informuje, że od 1 września 2021 r. rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej, w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samłnosprawnych.

   Zachęcamy wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu nowomiejskiego, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, które w semestrze zimowym 2021/2022 będą poborząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeierały naukę w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej do złożenia wniosku o dofinansowanie.

   W ramach Modułu II programu możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej przeznaczonej na opłatę czesnego za studia niestacjonarne, podyplomowe lub szkołę policealną oraz dodatek na pokrycie kosztów kształcenia przewidziany dla studentów zarówno studiów dziennych jak i zaocznych oraz uczniów szkół policealnych.  

   Wnioski o dofinansowanie można składać od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r., osobiście, listownie bądź za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego na stronie internetowej https://sow.pfron.org.pl.

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek. Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia nawet do 800 zł.

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu   (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 w pokoju nr 4, a także na stronie internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/.

Środki PFRON bez wychodzenia z domu - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

data publikacji: 25.08.2021r.                                                                                                                                                       

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"
w 2021 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 11.01.2021 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2021 r.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się
w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w: zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, a także pomocy w utrzymywaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku lub oddziale przedszkolnym. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

W bieżącym roku zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

W ramach Modułu I

 • Zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, w zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości , przy amputacji:
  • w zakresie ręki - z kwoty 9 000 zł do 12 000 zł,
  • przedramienia - z kwoty 20 000 zł do  26 000 zł,
  • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – z kwoty 26 000 zł
   do kwoty 30 000 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia – z kwoty 14 000 zł do kwoty 18 000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) z kwoty 20 000 zł do kwoty 25 000 zł,
  • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym z kwoty 25 000 zł
   do kwoty 30 000 zł
 • Koszt dojazdu wnioskodawcy na wizytę do eksperta PFRON w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, zwrot środków nie wymaga zawarcia umowy.

 

W ramach Modułu II:

 • Zwiększono dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) – 500 zł.

Tak jak w ubiegłym roku ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu. Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można złożyć również przez Internet za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) .

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania
z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej
dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Zgodnie z nowymi zasadami AS w 2021 roku elektroniczne wnioskowanie
w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w następujących terminach:

 • MODUŁ I – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
 • MODUŁ II
  – od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
  - od 01.09.2021 do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 w pokoju nr 4 a także na stronie internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/httpswwwpfronorgplaktualnosciszczegoly-aktualnoscinewsaktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

                   

data publikacji 17.02.2021r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2021-08-25 08:37:15

Archiwum

Data Autor
2021-08-25 08:36 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 08:35 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 08:35 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 08:34 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 08:34 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 08:33 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 08:26 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 07:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-25 07:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-13 12:30 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-12 12:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-12 12:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-12 12:38 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-12 12:36 Karolina Zaleś zobacz
2021-08-12 12:35 Karolina Zaleś zobacz
2021-03-01 09:22 Karolina Zaleś zobacz
2021-03-01 09:22 Karolina Zaleś zobacz
2021-03-01 09:21 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:34 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:32 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:31 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:28 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:26 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:25 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:20 Karolina Zaleś zobacz
2021-02-17 10:15 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-25 12:46 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-25 12:41 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-25 12:22 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-25 12:20 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-25 12:20 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 13:12 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:50 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:48 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:45 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:43 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:41 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:38 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:37 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:36 Karolina Zaleś zobacz
2020-02-13 12:34 Karolina Zaleś zobacz
2019-09-20 07:48 Karolina Zaleś zobacz
2019-09-19 14:01 Karolina Zaleś zobacz
2019-09-19 13:04 Karolina Zaleś zobacz
2019-09-09 10:22 Karolina Zaleś zobacz
2019-09-09 10:21 Karolina Zaleś zobacz
2019-09-09 10:18 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-13 11:28 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-13 10:58 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-13 10:52 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 12:34 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 12:34 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 12:32 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 12:31 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 12:24 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 12:01 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 11:58 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 11:55 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 11:51 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 11:50 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 11:48 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 11:47 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 11:45 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 10:27 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 10:24 Karolina Zaleś zobacz
2019-08-08 10:21 Karolina Zaleś zobacz
2019-07-30 11:26 Karolina Zaleś zobacz
2019-07-30 11:24 Karolina Zaleś zobacz
2019-07-30 11:23 Karolina Zaleś zobacz
2019-07-30 11:21 Karolina Zaleś zobacz
2019-07-30 11:21 Karolina Zaleś zobacz
2019-07-30 11:20 Karolina Zaleś zobacz
2019-06-24 13:02 Karolina Zaleś zobacz
2019-06-24 12:58 Karolina Zaleś zobacz
2019-06-24 12:56 Karolina Zaleś zobacz
2019-06-24 12:53 Karolina Zaleś zobacz
2019-06-24 12:34 Karolina Zaleś zobacz
2019-06-24 12:28 Karolina Zaleś zobacz
2019-06-24 12:28 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:53 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:45 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:45 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:44 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:43 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:43 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:42 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:35 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:33 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:14 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:13 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 08:10 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 07:58 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 07:56 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 07:55 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 07:44 Karolina Zaleś zobacz
2019-03-21 07:38 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:29 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:28 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:27 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:25 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:25 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:24 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:24 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 14:23 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 10:37 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 10:37 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-13 10:36 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-05 14:04 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-05 14:00 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-05 14:00 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-05 13:59 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-05 13:52 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-05 12:31 Karolina Zaleś zobacz
2019-02-05 12:30 Karolina Zale zobacz
2019-02-05 12:28 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-08-30 11:54 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-08-30 11:50 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-06-01 13:24 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-03-09 13:52 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-02-06 13:45 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-02-02 12:54 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2018-01-05 14:27 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-02-23 14:43 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-02-23 14:34 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-02-06 14:24 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-02-06 14:20 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2017-01-02 14:48 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-11-04 11:35 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-03-11 14:40 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-03-08 14:22 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-03-08 14:21 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-03-08 14:07 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-03-08 14:02 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-03-08 13:56 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-03-07 14:30 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2016-01-12 15:07 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-12-31 07:37 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-09-15 08:41 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-09-08 09:47 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-09-08 09:46 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-09-08 09:34 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-09-08 09:33 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-09-08 09:31 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-06-01 09:00 Ewa Murawska - Czarnecka zobacz
2015-04-13 08:20 Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza zobacz
2015-04-13 08:19 Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza zobacz
2015-04-13 08:18 Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza zobacz
2015-04-10 14:07 Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza zobacz
2015-04-09 07:29 Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza zobacz
2015-04-01 01:26 Anna Rzepniewska, Magdalena Gryza zobacz
2015-03-31 12:44 Anna Rzepniewska zobacz
2015-03-17 07:53 Anna Rzepniewska zobacz
2015-03-09 08:55 Anna Rzepniewska zobacz
2015-03-09 08:54 Anna Rzepniewska zobacz
2015-03-09 08:53 Anna Rzepniewska zobacz
2015-03-09 08:47 Anna Rzepniewska zobacz
2015-02-24 12:01 Anna Rzepniewska zobacz
2015-02-24 12:01 Anna Rzepniewska zobacz
2014-08-14 12:19 Anna Rzepniewska zobacz
2014-06-27 13:07 Anna Rzepniewska zobacz
2014-03-18 09:05 Anna Rzepniewska zobacz
2014-03-11 11:35 Magdalena Gryza zobacz
2014-03-11 11:34 Magdalena Gryza zobacz
2014-03-11 10:48 Magdalena Gryza zobacz
2014-02-28 07:37 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 14:32 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 14:30 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-07 13:29 Magdalena Gryza zobacz
2013-11-05 10:31 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3525