Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

UWAGA WNIOSKODAWCY W MODULE I!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie

informuje, iż rusza nabór wniosków w ramach realizacji pilotażowego programu

„Aktywny samorząd” Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację

społeczną i zawodową.

Wnioski będzie można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w dwóch cyklach:

 • wnioski złożone od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r. będą rozpatrywane w ramach I cyklu,

 • wnioski złożone od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. będą rozpatrywane w ramach II cyklu.

   

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu

(56) 474 31 96 oraz w siedzibie Centrum w pokoju nr 4, natomiast wnioski o

dofinansowanie można pobierać osobiście, bądź też ze strony internetowej

www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.

 

 

 

UWAGA STUDENCI!!!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim uprzejmie informuje, iż z dniem 01.03.2019 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu nowomiejskiego z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności pobierające naukę w szkole wyższej, policealnej, kolegium lub mające przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu w siedzibie Centrum przy ul. Grunwaldzkiej 3 do dnia 30.03.2019 r. w godzinach od 915 do 1515.

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Centrum w pokoju nr 4, natomiast wnioski o dofinansowanie można pobierać osobiście, bądź też ze strony internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl.

 

 

INFROMACJA

Pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków

PFRON został rozszerzony o nowe zadania.

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Program został rozszerzony o nowe zadania przewidujące pomoc dla kolejnej grupy osób wykluczonych z dostępu do komunikacji i informacji, a także osób mających problemy z poruszaniem się.

Osoby z dysfunkcją słuchu otrzymają pomoc w:

 • uzyskaniu prawa jazdy,

 • zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu wzroku (z umiarkowanym stopniem

niepełnosprawności) otrzyma wsparcie w:

 • zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 • utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

 • szkoleniu z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego.

Kolejna grupa osób z dysfunkcją narządu ruchu otrzyma wsparcie w:

 • zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

 • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

 • uzyskaniu prawa jazdy także innych kategorii niż „B”.

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2019  roku:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana do osób ze znacznym albo
  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo
  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy,

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności).

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 • Zadanie 4  –  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka). 

 

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby do 16-go roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa w programie. Informacje te można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Grunwaldzka 3, pok. nr 4 w godz. 0915-1515 lub pod nr tel. 56 47 431 96, a także na stronie internetowej pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON.Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2019-03-21 08:35:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3040