Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Pomoc dla osób niesłyszących

Informacja

o możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego

przy załatwianiu spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim udostępnia osobom uprawnionym tj. doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, następujące formy kontaktu z urzędem:

  • przesłanie pisma drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawski
  • faks: 56 47 431 96
  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprnml.pl
  • elektroniczną skrzynka podawcza ePUAP

Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim przysługuje prawo do skorzystania z usług:

  • tłumacza PJM (polski język migowy)
  • tłumacza SJM (system językowo – migowy)
  • tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego, zobowiązane są zgłosić do PCPR w Nowym Mieście Lubawskim chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.

Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, faksu lub złożyć w  Punkcie Obsługi Interesanta PCPR w Nowym Mieście Lubawskim (III piętro).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 z późn. zm.).

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Dyrektor PCPR w Nowym Mieście Lubawskim zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.

W załączeniu wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Gryza
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2021-05-12 14:20:55

Archiwum

Data Autor
2021-05-12 14:19 Magdalena Gryza zobacz
2019-05-27 08:00 Magdalena Gryza zobacz
2019-05-27 07:45 Marcin Karczewski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1180