Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"
w 2021 r.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na posiedzeniu w dniu 11.01.2021 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” na 2021 r.

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnościami. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych  i programów działań na rzecz osób
z niepełnosprawnościami. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się
w działania na rzecz inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami.

Program składa się z dwóch części, tzw. modułów. Pierwszy dotyczy m.in. pomocy w: zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie sprzętu elektronicznego, wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym, protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, a także pomocy w utrzymywaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie opłat związanych z pobytem dziecka w żłobku lub oddziale przedszkolnym. Drugi moduł obejmuje natomiast pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia osobom uczącym się w szkole policealnej, w kolegium lub szkole wyższej.

W bieżącym roku zostały wprowadzone kolejne, postulowane przez osoby niepełnosprawne i samorządy powiatowe udogodnienia:

W ramach Modułu I

 • Zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania, w zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości , przy amputacji:
  • w zakresie ręki - z kwoty 9 000 zł do 12 000 zł,
  • przedramienia - z kwoty 20 000 zł do  26 000 zł,
  • ramienia lub wyłuszczenia w stawie barkowym – z kwoty 26 000 zł
   do kwoty 30 000 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia – z kwoty 14 000 zł do kwoty 18 000 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) z kwoty 20 000 zł do kwoty 25 000 zł,
  • uda lub wyłuszczenia w stawie biodrowym z kwoty 25 000 zł
   do kwoty 30 000 zł
 • Koszt dojazdu wnioskodawcy na wizytę do eksperta PFRON w przypadku negatywnej opinii eksperta PFRON jest refundowany na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dowodów poniesienia kosztu, zwrot środków nie wymaga zawarcia umowy.

 

W ramach Modułu II:

 • Zwiększono dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, w przypadku gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią) – 500 zł.

Tak jak w ubiegłym roku ułatwiliśmy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu. Od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można złożyć również przez Internet za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) .

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania
z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej
dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

System SOW przewiduje znakomite ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu, co powinno przyspieszyć także realizację wniosków i uzyskanie pomocy.

Zgodnie z nowymi zasadami AS w 2021 roku elektroniczne wnioskowanie
w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

 • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
 • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w następujących terminach:

 • MODUŁ I – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
 • MODUŁ II
  – od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
  - od 01.09.2021 do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji programu dostępne są pod nr telefonu (56) 474 31 96 oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3 w pokoju nr 4 a także na stronie internetowej www.pcprcentrumpomocy.e-bip.org.pl w zakładce „Aktywny samorząd” oraz na stronie internetowej PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty/httpswwwpfronorgplaktualnosciszczegoly-aktualnoscinewsaktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

                   

 

 

data publikacji 17.02.2021r.

Informacje

Dokumenty do pobrania

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Zaleś
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2021-02-17 10:26:27
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3040