Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Przypominamy, iż wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013 r.
Osoba do kontaktu: Anna Rzepniewska, tel. 56 47 431 96.


UWAGA!
Został wprowadzony i udostępniony druk zaświadczenia dla potrzeb wnioskodawcy (studenta zatrudnionego) ubiegającego się o dofinansowanie do modułu II pn. "Zaświadczenie dla pracodawcy".

 

W  związku z zawartymi umowami do modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym obejmującymi dofinansowanie do semestru letniego 2012/2013 informujemy, że obecnie trwa weryfikacja składanych przez wnioskodawców dokumentów, potwierdzająca wysokość poniesionych kosztów objętych dofinansowaniem, będąca podstawą rozliczenia zawartych umów.
Przekazanie środków następować będzie sukcesywnie, po zweryfikowaniu przedłożonych dokumentów rozliczeniowych, w dniach 12 – 15 sierpnia 2013r.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie § 3 ust. 6, Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów rozliczeniowych z przyznanego dofinansowania w terminie do dnia 9 sierpnia 2013 r.


 Umowy z wnioskodawcami o dofinansowanie do Modułu II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będą zawierane po podpisaniu aneksu do umowy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że przy podpisaniu umowy będzie konieczne okazanie następujących dokumentów:

  • dowód osobisty;
  • oryginał aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • dokument pozwalający na zweryfikowanie poprawności numeru rachunku bankowego (np. wyciąg bankowy);
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki.

Osoba do kontaktu: Anna Rzepniewska, nr tel. 564743196.

 


Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Powiat Nowomiejski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Powiat Nowomiejski na realizatora programu wyznaczył PCPR w Nowym Mieście Lubawskim.                  
W związku z tym wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu będą składane i rozpatrywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul Grunwaldzka 3.

Wnioski do Modułu I w 2013 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym, do dnia 30.09.2013 r.
Wnioski do Modułu II w 2013 r. będą przyjmowane cyklicznie:

  • semestr letni do dnia 31.05.2013 r.
  • semestr zimowy do 30.09.2013 r.

Osoba do kontaktu: Anna Rzepniewska, nr tel.: 56 47 431 96.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Gryza
Odpowiada:Magdalena Gryza
Wytworzył:Magdalena Gryza
Data ostatniej zmiany:2014-02-28 07:37:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3040