drukuj

Archwium - Dyrekcja i pracownicy

Pracownicy PCPR:

 • Urszula Łydzińska - dyrektor
 • Katarzyna Wolak - koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
 • Anna Marchlewska - Barczewska - starszy specjalista pomocy socjalnej (pomoc instytucjonalna - umieszczanie w  domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, środowiskowym domu samopomocy, interwencja kryzysowa)
 • Ewa Murawska - Czarnecka - pracownik ds. obsługi świadczeń
 • Mariola Weiner - rehabilitacja społeczna
 • Elwira Piecewicz - obsługa Zespołów Orzekających
 • Michał Otremba - pracownik socjalny, obsługa Zespołów Orzekających
 • Magdalena Gryza - doradztwo i informacja dla osób niepełnosprawnych
 • Bernardyna Kornatowska - główny księgowy
 • Ewelina Suszyńska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Poradnictwo specjalistyczne:

 • Magdalena Śmiałek – psycholog  (czwartek w godz. 8.00-12.00 – w sprawie przyjęcia dzwonić po nr  tel.  56 4743196)
 • Emilia Nowińska - Majczuk - psycholog (2 pierwsze środy w miesiącu 15.30 – 18.30)
 • Gabriela Łangowska - radca prawny (środa od 13.30-15.30)
 • Emilia Dembińska - neurologopeda (poniedziałek 15.00 - 18.00 - wcześniejsza rejestracja)
 • Danuta Górny - psycholog (piątek w godz. 8.00 - 13.00 - w prawie przyjęcia dzwonić pod  nr  tel. 56 4743196)
 • Teresa Podolak - psycholog (praca w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej)
 • Bożena Maciejewska - pedagog (praca w zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych  oraz   zadania wynikające z  zawartych przez organy powiatu umów i porozumień. W strukturze PCPR  funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Gryza
Odpowiada:Magdalena Gryza
Wytworzył:Magdalena Gryza
Data ostatniej zmiany:2013-11-07 12:38:44
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3452