Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Dyrekcja i pracownicy

Pracownicy PCPR:

 • Urszula Łydzińska - dyrektor
 • Katarzyna Wolak - koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
 • Ewelina Suszyńska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Sylwia Mówińska - młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Anna Marchlewska - Barczewska - starszy specjalista pracy socjalnej (pomoc instytucjonalna - umieszczanie w  domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, środowiskowym domu samopomocy, interwencja kryzysowa)
 • Ewa Murawska - Czarnecka – starszy pracownik socjalny (pracownik ds. obsługi świadczeń)
 • Anna Rzepniewska - specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Magdalena Gryza - przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Bernardyna Kornatowska - główny księgowy
 • Elwira Piecewicz - starszy administrator
 • Marcin Karczewski - pomoc administracyjna
 • Karolina Zaleś - sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, samodzielny referent - oobsługa Programu "Aktywny Samorząd"

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim (dalej PCPR) jest jednostką organizacyjno-budżetową powiatu nowomiejskiego. PCPR realizuje zadania powiatu wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz zadania wynikające z zawartych przez powiat umów i porozumień. W strukturze PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodek Wsparcia Rodziny i Dziecka oraz Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Murawska - Czarnecka
Odpowiada:Ewa Murawska - Czarnecka
Wytworzył:Ewa Murawska - Czarnecka
Data ostatniej zmiany:2016-12-21 07:22:54
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4907