tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Dyrekcja i pracownicy

Pracownicy PCPR:

  • Urszula Łydzińska - dyrektor
  • Katarzyna Wolak - koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
  • Ewelina Suszyńska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  • Anna Marchlewska - Barczewska - starszy specjalista pracy socjalnej (pomoc instytucjonalna - umieszczanie w  domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, środowiskowym domu samopomocy, interwencja kryzysowa)
  • Ewa Murawska - Czarnecka – starszy pracownik socjalny (pracownik ds. obsługi świadczeń)
  • Anna Rzepniewska - specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
  • Magdalena Gryza - przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  • Bernardyna Kornatowska - główny księgowy
  • Elwira Piecewicz - obsługa Zespołów Orzekających
  • Marcin Karczewski - pomoc administracyjna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych  oraz   zadania wynikające z  zawartych przez organy powiatu umów i porozumień. W strukturze PCPR  funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Murawska - Czarnecka
Odpowiada:Ewa Murawska - Czarnecka
Wytworzył:Ewa Murawska - Czarnecka
Data ostatniej zmiany:2014-09-30 13:17:53
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3716