Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Dyrekcja i pracownicy

Pracownicy PCPR:

 • Urszula Łydzińska - dyrektor
 • Katarzyna Wolak - koordynator zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej
 • Ewelina Suszyńska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 • Anna Marchlewska - Barczewska - starszy specjalista pracy socjalnej (pomoc instytucjonalna - umieszczanie w  domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, środowiskowym domu samopomocy, interwencja kryzysowa)
 • Ewa Murawska - Czarnecka – starszy pracownik socjalny (pracownik ds. obsługi świadczeń)
 • Anna Rzepniewska - specjalista ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
 • Magdalena Gryza - doradztwo i informacja dla osób niepełnosprawnych
 • Bernardyna Kornatowska - główny księgowy
 • Elwira Piecewicz - obsługa Zespołów Orzekających
 • Michał Otremba - pracownik socjalny, obsługa Zespołów Orzekających
 • Marcin Karczewski - pomoc administracyjna

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych  oraz   zadania wynikające z  zawartych przez organy powiatu umów i porozumień. W strukturze PCPR  funkcjonuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Gryza
Odpowiada:Magdalena Gryza
Wytworzył:Magdalena Gryza
Data ostatniej zmiany:2014-02-21 14:05:54
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4907