Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Zamówienia publiczne

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 03.08.2020r.

PCPR.252.2.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2020

Informacje ogólne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności lata 2014-2020. 

Kod zamówienia CPN: 30213100-6 (Komputery przenośne).

więcej informacji poniżej w zakładce ARTYKUŁY.

data publikacji : 04.08.2020r.

 

 

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 30.07.2020r.

PCPR.252.2.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020

Informacje ogólne:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Grunwaldzka 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie zaprasza do składania ofert na dostawę maseczek ochronnych, rękawic ochronnych jednorazowych nitrylowych i płynu do dezynfekcji rąk i skóry w ramach projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku (Dz. U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Kod zamówienia CPN: 18143000-3 (Akcesoria ochronne).

 Załączniki:

 - Informacje szczegółowe dot. zapytania ofertowego;

 - Formularz ofertowy - załącznik nr 1;

 - Formularz cenowy/ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2;

 - RODO - informacja - załącznik nr 3;

 - Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4;

data publikacji:30.07.2020r.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marcin Karczewski
Odpowiada:Marcin Karczewski
Wytworzył:Marcin Karczewski
Data ostatniej zmiany:2020-08-04 12:57:38
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6080