tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
drukuj

Archwium - Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Mieście Lubawskim istnieje od października 1999r. Od 1 lutego 2007r. funkcjonuje w ramach struktur organizacyjnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zespół realizuje zadania z administracji rządowej, dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
W ramach orzecznictwa o niepełnosprawności prowadzone jest postępowanie ustalające:
 • niepełnosprawność osób w wieku do 16 roku życia (w odniesieniu do dzieci niepełnosprawność nie jest kategorią stopniowalną),
 • stopień niepełnosprawności w stosunku do osób, które ukończyły 16 rok życia (znaczny, umiarkowany oraz lekki)
 • wskazania do korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z nich.

Szczegółowe zasady orzekania o niepełnosprawności regulują następujące przepisy:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. nr 14, poz. 92 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162).
   
Orzeczenie wydane przez zespół służy do celów pozarentowych. Pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:
 • korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych,
 • w zakresie rehabilitacji społecznej np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikacji i technicznych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych,
 • w zakresie pomocy społecznej – możliwość korzystania z pomocy świadczonej lub organizowanej przez pomoc społeczną,
 • korzystanie z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.
   
Przyznanie uprawnień bądź możliwości skorzystania z w/w form pomocy odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.
Przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę kryteria biologiczne (medyczne), społeczne oraz zawodowe. Realizowane postępowanie jest zespołowe oraz dwuinstancyjne. W skład zespołów orzekających wchodzą specjaliści z zakresu medycyny, psychologowie, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni. Okres oczekiwania na wydanie orzeczenie wynosi około 1 miesiąca. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Legitymacja upoważnia do korzystania z ulg i uprawnień. Od decyzji zespołu przysługuje prawo odwołania do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności mieszczącego się w Elblągu przy ul. Wojska Polskiego 1.
Wszystkie osoby zainteresowane wydaniem orzeczenia informujemy, że stosowne wnioski należy składać w biurze Zespołu, mieszczącym się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Grunwaldzkiej 3, III piętro, pok. nr 8, kontakt telefoniczny – tel. 47 431 96.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Gryza
Odpowiada:Magdalena Gryza
Wytworzył:Magdalena Gryza
Data ostatniej zmiany:2013-11-07 13:22:12
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5633