tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jarocin Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Archwium - Kadra

W Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi. Liczbę pracowników oraz wymiar etatów ustala corocznie dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z organem prowadzącym w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie opracowywanym na dany rok szkolny.

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Kadrę pedagogiczną stanowią w większości nauczyciele dyplomowani oraz mianowani.

 

Tryb zatrudniania oraz warunki pracy pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy, w szczególności:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), a także rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie,
  2. w sprawach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela - ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

Tryb zatrudniania oraz warunki pracy pracowników administracji i obsługi określają:

  1. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do niniejszej ustawy,
  2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2013-12-13 09:06:56
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 750