Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie jest jednostką organizacyjną Gminy Jarocin i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie gospodaruje nieruchomością zlokalizowaną w Jarocinie przy ul. Waryńskiego 11, zabudowaną budynkiem szkolnym o powierzchni użytkowej 2.829,2 m2 , na podstawie Decyzji Nr 10 z dnia 02.12.2005r. Burmistrza Jarocina o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony na cele statutowe zespołu szkół.

 

Właścicielem nieruchomości oraz mienia będącego w zarządzie Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie jest Gmina Jarocin.

W ramach udzielonego przez Burmistrza Jarocina pełnomocnictwa z dnia 12.12.2011r. dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie w okresie pełnienia swej funkcji jest upoważniony:

  1. do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Jarocin w zakresie działalności kierowanej jednostki,
  2. do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy w ramach planu finansowego szkoły,
  3. do zawierania umów najmu, dzierżawy,
  4. do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie określonym w pkt 1-3 pracownikom szkoły, radcom prawnym lub adwokatom,
  5. do reprezentowania Gminy przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością szkoły,
  6. jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Gminy Jarocin (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Wartość majątku trwałego Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie na dzień 31.12.2012 r. wynosi: 3.122.056,37 zł.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2013-11-21 12:04:55

Archiwum

Data Autor
2013-11-21 12:02 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 919