Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Zespole szkół nr 5 w Jarocinie

 

 

REJESTRY I EWIDENCJE:

 1. Księga uczniów,
 2. Księga ewidencji dzieci,
 3. Księga absolwentów,
 4. Księga zameldowań szkolnego schroniska młodzieżowego,
 5. Księga inwentarzowa,
 6. Księga środków trwałych,
 7. Księga druków ścisłego zarachowania,
 8. Księga zastępstw nauczycieli,
 9. Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 10. Rejestr wydanych zaświadczeń OKE,
 11. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych,
 12. Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych,
 13. Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych, kart rowerowych i kart motorowerowych,
 14. Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczycieli,
 15. Rejestr zaświadczeń uczniowskich,
 16. Rejestr zaświadczeń pracowniczych,
 17. Rejestr wypadków uczniowskich,
 18. Rejestr wypadków pracowniczych,
 19. Rejestr wynajmu pomieszczeń szkolnych,
 20. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 21. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 22. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 23. Rejestr delegacji służbowych nauczycieli,
 24. Rejestr zatrudnionych pracowników,
 25. Rejestr zarządzeń dyrektora szkoły,
 26. Rejestr zamówień publicznych,
 27. Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 28. Rejestr zaświadczeń o akceptacji  komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego,
 29. Rejestr skarg i wniosków,
 30. Rejestr szkoleń BHP,
 31. Karta ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych,
 32. Karta ewidencji wydanej pracownikom odzieży i obuwia ochronnego,
 33. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych,
 34. Ewidencja pieczęci, pieczątek i stempli,
 35. Ewidencja wystawionych faktur - program komputerowy "Faktura Small Business",
 36. Ewidencja gospodarki materiałowo - magazynowej - program komputerowy "Stołówka".

 

 

ARCHIWUM:

Zasób składnicy akt Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie stanowi dokumentacja powstała i powstająca w związku z działalnością szkoły, w szczególności:

 1. dzienniki lekcyjne,
 2. księgi arkuszy ocen,
 3. księgi uczniów,
 4. kroniki szkolne,
 5. księgi protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej,
 6. arkusze organizacyjne,
 7. akta osobowe pracowników,
 8. listy płac,
 9. kartoteki wynagrodzeń,
 10. kartoteki zasiłkowe,
 11. plany budżetowe,
 12. bilanse,
 13. dowody bankowe,
 14. dowody kasowe,
 15. dokumentacja finansowa i księgowa,
 16. dokumentacja techniczna.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2019-10-30 08:51:36

Archiwum

Data Autor
2013-12-13 09:29 Marek Durczak zobacz
2013-11-05 14:25 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1145