Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Kadra

W Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie zatrudnieni są pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi. Liczbę pracowników oraz wymiar etatów ustala corocznie dyrektor zespołu szkół w porozumieniu z organem prowadzącym w arkuszu organizacyjnym Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie opracowywanym na dany rok szkolny.

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Kadrę pedagogiczną stanowią w większości nauczyciele dyplomowani oraz mianowani.

 

Tryb zatrudniania oraz warunki pracy pracowników pedagogicznych określają odrębne przepisy, w szczególności:

  1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, a także rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie,
  2. w sprawach nieuregulowanych Kartą Nauczyciela - ustawa  z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Tryb zatrudniania oraz warunki pracy pracowników administracji i obsługi określają:

  1. ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz rozporządzenia wykonawcze do niniejszej ustawy,
  2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie.

 

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2019-10-30 08:15:47

Archiwum

Data Autor
2013-12-13 09:06 Marek Durczak zobacz
2013-12-13 09:01 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1428