Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jarocin Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Akty prawa wewnątrzszkolnego

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH DOKUMENTÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W JAROCINIE

       

 

 1. Statut + Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.
 2. Statut + Wewnątrzszkolny System Oceniania Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.
 3. Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Jarocinie - Uchwała Nr XLV/416/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu nr 2 w Jarocinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.
 4. Regulamin Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 20/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Jarocinie.
 5. Kodeks etyki nauczycieli w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 22/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki nauczycieli w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 6. Kodeks etyki pracowników samorządowych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 22/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników samorządowych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 7. Program wychowawczy + Harmonogram działań wychowawczych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.
 8. Program wychowawczy + Harmonogram działań wychowawczych Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.
 9. Program  profilaktyki + Harmonogram działań profilaktycznych Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.
 10. Program profilaktyki + Harmonogram działań profilaktycznych Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.
 11. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie z dnia 13 listopada 2003r.
 12. Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie z dnia 12  listopada 2003r.
 13. Regulamin pracy Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 12/2009 dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 23 marzec 2009r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 14. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 18/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 15. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 15/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 1 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 16. Regulamin kontroli zarządczej w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 7/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 10 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 17. Instrukcja kancelaryjna - Zarządzenie Nr 1/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 18. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów - Zarządzenie Nr 30/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obiegu dokumentów oraz ustalenia zakładowego planu kont.
 19. Regulamin kontroli wewnętrznej - Zarządzenie Nr 30/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obiegu dokumentów oraz ustalenia zakładowego planu kont.
 20. Regulamin gospodarki magazynowej - Zarządzenie Nr 13/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarki magazynowej.
 21. Regulamin udzielania zamówień publicznych - Zarządzenie Nr 1/2005 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie regulaminu zamówień publicznych.
 22. Instrukcja inwentaryzacyjna - Zarządzenie Nr 23/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 10 października 2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej.
 23. Instrukcja kasowa w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 32/2009 Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie instrukcji kasowej.
 24. Wykaz kont syntetycznych dla jednostki budżetowej - Zarządzenie Nr 30/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obiegu dokumentów oraz ustalenia zakładowego planu kont.
 25. Zasady księgowania operacji gospodarczych - Zarządzenie Nr 30/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obiegu dokumentów oraz ustalenia zakładowego planu kont.
 26. Zasady wyceny aktywów i pasywów - Zarządzenie Nr 30/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obiegu dokumentów oraz ustalenia zakładowego planu kont.
 27. Wykaz kont analitycznych i sposób ich prowadzenia - Zarządzenie Nr 30/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie obiegu dokumentów oraz ustalenia zakładowego planu kont.
 28. Instrukcja w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 24/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2010r. wprowadzające instrukcję w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowym majątku ruchomego w Zespole Szkół 5 w Jarocinie.
 29. Instrukcja w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 33/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
 30. Procedura wydawania legitymacji szkolnych i ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i motorowerowych oraz świadectw szkolnych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 26/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia procedury wydawania legitymacji szkolnych i ich duplikatów, duplikatów kart rowerowych i motorowerowych oraz świadectw szkolnych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 31. Instrukcja pracy dla stanowisk wyposażonych w komputery - Zarządzenie Nr 31/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.
 32. Instrukcja postępowania w sytuacjach naruszenia ochrony danych osobowych - Zarządzenie Nr 31/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.
 33. Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - Zarządzenie Nr 31/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.
 34. Zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych - Zarządzenie Nr 31/2009 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zasad pracy na stanowiskach wyposażonych w komputery.
 35. Regulamin stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 22/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 6 października 2014r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu stołówki szkolnej Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.
 36. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 24/2012 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia  Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 37. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia  Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.
 38. Regulamin przeprowadzania oceny okresowej pracowników samorządowych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 27/2013 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania oceny okresowej pracowników samorządowych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.
 39. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 15/2014 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania uczniom Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.
 40. Regulamin zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie - Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub z realizacji zajęć wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2017-05-23 08:38:24

Archiwum

Data Autor
2014-01-13 11:22 Marek Durczak zobacz
2013-11-15 15:09 Marek Durczak zobacz
2013-11-15 14:19 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1195