Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Organizacja pracy szkoły

KANCELARIA / SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Kancelaria zespołu szkół prowadzi wewnętrzną obsługę szkoły. Czynności kancelaryjne (m.in. załatwianie spraw, przyjmowanie dokumentów oraz interesantów) wykonują pracownicy kancelarii zgodnie z obowiązującą w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie instrukcją kancelaryjną oraz stosownie do  obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 15:30

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 15:30

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 9

fax (62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE ZESPOŁU SZKÓŁ

Księgowość i płace prowadzone są przez Centrum Usług Wspólnych Gminy Jarocin, ul. T. Kościuszki 15A, 63-200 Jarocin.

tel. (62) 749-96-31 - sekretariat

tel. (62) 749-96-32 - płace

tel. (62) 749-96-33 - księgowość

e-mail: cuw@jarocin.pl

 

Godziny pracy CUW: poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00.

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka jest szkolną pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

Godziny pracy:

Biblioteka działa wg ustalonego planu na dany rok szkolny.

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 30

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 6:50 – 16:30

Wtorek: 6:50 – 16:30

Środa: 6:50 – 16:30

Czwartek: 6:50 – 16:30

Piątek: 6:50 – 16:30

 

Kontakt:

tel (62) 747-20-06

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

PEDAGOG SZKOLNY I PSYCHOLOG SZKOLNY

Szkoła zapewnia uczniom szkoły podstawowej opiekę i konsultacje pedagoga szkolnego i psychologa szkolnego, m.in. w sprawach rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych, określania form i sposobów udzielania pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, planowania i koordynowania zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia itp.

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek: 8:00-13:00

Wtorek: 9:00-13:00

Środa: 8:00-13:00

Czwartek: 8:00-12:00

Piątek: 8:00-12:00

 

Godziny pracy psychologa szkolnego:

Wtorek: 8:00-11:00

Czwartek: 13:00-16:00

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 28

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku (obiad). W okresie jesienno – zimowym szkoła udostępnia uczniom gorący napój (herbata, mleko).Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Jarocina i Radą Rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego refundowania uczniom opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inne podmioty. Opłaty za obiady należy regulować do 15 dnia każdego miesiąca, a w przypadku grudnia i czerwca do 10 dnia miesiąca. Zasady zwrotu poniesionych kosztów, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, trwającej minimum trzy dni, określa regulamin stołówki szkolnej.

 

Godziny wydawania obiadów:

godz. 11:00 - klasy  I – III

godz. 11:30 - klasy  IV – V

godz. 12:30 - klasy  VI

godz. 13:30 - klasy  VII - VIII

 

Kontakt:

Intendent

tel. (62) 747 20 06 wew. 34

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

HIGIENISTKA SZKOLNA

Higienistka szkolna prowadzi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zespołu szkół.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:30 – 15:00

Wtorek: 8:30 – 15:00

Środa: 8:30 – 15:00

Czwartek: 8:30 – 15:00

Piątek: 8:30 – 15:00

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 29

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

LOGOPEDA

Logopeda prowadzi profilaktykę logopedyczną, zapobiegającą powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy u uczniów zespołu szkół.

 

Godziny pracy:

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w ramach ustalonego planu na dany rok szkolny.

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 32

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie prowadzi sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie, zlokalizowane przy ul. Waryńskiego 11 (budynek zespołu szkół). Rezerwacja miejsc noclegowych w schronisku prowadzona jest telefonicznie lub drogą mailową.

 

Kontakt:

tel (62) 747 20 06 wew. 9

e-mail: zespolszkolnr5@jarocin.pl

 

 

 

Rozkład godzin lekcyjnych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie

NR LEKCJI

CZAS TRWANIA LEKCJI
W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Długość przerwy

CZAS TRWANIA LEKCJI
W KLASACH IV – VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Długość przerwy

LEKCJA 1

745 - 830

5 min.

800 - 845

10 min.

LEKCJA 2

835 - 920

10 min.

855 - 940

10 min.

LEKCJA 3

930 - 1015

10 min.

950 - 1035

10 min.

LEKCJA 4

1025 - 1110

15 min.

1045 - 1130

15 min.

LEKCJA 5

1125 - 1210

15 min.

1145 - 1230

15 min.

LEKCJA 6

1225 - 1310

10 min.

1245 - 1330

15 min.

LEKCJA 7

1320 - 1405

10 min.

1345 - 1430

5 min.

LEKCJA 8

1415- 1500

5 min.

1435 - 1520

5 min.

LEKCJA 9

1505- 1550

-

1525 - 1610

5 min.

LEKCJA 10

-

-

1615 - 1700

-

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2021-04-01 10:13:53

Archiwum

Data Autor
2019-10-30 08:48 Marek Durczak zobacz
2019-10-30 08:43 Marek Durczak zobacz
2019-10-30 08:42 Marek Durczak zobacz
2013-11-21 14:25 Marek Durczak zobacz
2013-11-21 14:19 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1544