drukuj

Organizacja pracy szkoły

KANCELARIA / SEKRETARIAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Kancelaria zespołu szkół prowadzi wewnętrzną obsługę szkoły. Czynności kancelaryjne (m.in. załatwianie spraw, przyjmowanie dokumentów oraz interesantów) wykonują pracownicy kancelarii zgodnie z obowiązującą w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie instrukcją kancelaryjną oraz stosownie do  obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

Godziny urzędowania:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 15:30

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 15:30

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 9

fax (62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE ZESPOŁU SZKÓŁ

Księgowość i płace prowadzą sprawy finansowe zespołu szkół zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:30 – 15:30

Wtorek: 7:30 – 15:30

Środa: 7:30 – 15:30

Czwartek: 7:30 – 15:30

Piątek: 7:30 – 15:30

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 24

tel. / fax(62) 747 76 37

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Biblioteka jest szkolną pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 – 15:00

Wtorek: 8:00 – 8:55, 9:40 – 13:30, 14:30 – 15:00

Środa: 8:00 – 15:30

Czwartek: 8:00 – 10:45, 11:45 – 12:30, 13:45 – 15:00

Piątek: 8:00 – 11:45, 12:30 – 13:30, 14:30 – 15:00              

                                                                      

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 30

fax (62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę. W świetlicy szkolnej prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 6:50 – 16:10

Wtorek: 6:50 – 16:10

Środa: 6:50 – 16:10

Czwartek: 6:50 – 16:10

Piątek: 6:50 – 16:10

 

Kontakt:

tel. 508 056 397

fax(62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

Szkoła zapewnia uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum opiekę i konsultacje pedagoga szkolnego, m.in. w sprawach rozpoznawania indywidualnych potrzeb uczniów, analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych, określania form i sposobów udzielania pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb uczniów, organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, planowania i koordynowania zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia itp.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:45 – 12:45

Wtorek: 8:00 – 12:00

Środa: 9:00 – 13:30

Czwartek: 10:00 – 12:30, 13:30 – 15:00

Piątek: 8:30 – 13:30

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 28

fax (62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku (obiad). W okresie jesienno – zimowym szkoła udostępnia uczniom gorący napój (herbata, mleko).Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Jarocina i Radą Rodziców z uwzględnieniem możliwości częściowego refundowania uczniom opłat ponoszonych w stołówce prowadzonej przez inne podmioty. Opłaty za obiady należy regulować do 15 dnia każdego miesiąca, a w przypadku grudnia i czerwca do 10 dnia miesiąca. Zasady zwrotu poniesionych kosztów, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole, trwającej minimum trzy dni, określa regulamin stołówki szkolnej.

 

Godziny wydawania obiadów:

Dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej: 11:10 – 11:25

Dla uczniów klas IV – V szkoły podstawowej: 11:30 – 11:45

Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej: 12:30 – 12:45

Dla uczniów klas I gimnazjum: 12:30 – 12:45

Dla uczniów klas II – III gimnazjum: 13:30 – 13:45

 

Kontakt:

Intendent

tel. (62) 747 20 06 wew. 34

fax (62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

HIGIENISTKA SZKOLNA

Higienistka szkolna prowadzi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami zespołu szkół.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9:00 – 14:00

Wtorek: 9:00 – 14:00

Środa: 9:00 – 14:00

Czwartek: 9:00 – 14:00

Piątek: 9:00 – 14:00

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 29

fax (62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

LOGOPEDA

Logopeda prowadzi profilaktykę logopedyczną, zapobiegającą powstawaniu wad wymowy oraz terapię logopedyczną, mającą na celu usunięcie istniejących wad wymowy u uczniów zespołu szkół.

 

Godziny pracy:

Zajęcia logopedyczne prowadzone są w ramach ustalonego planu na dany rok szkolny.

 

Kontakt:

tel. (62) 747 20 06 wew. 32

fax (62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: szkola5jarocin@op.pl

 

 

SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie prowadzi całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jarocinie, zlokalizowane przy ul. Park 3 (Pałac Radolińskich) oraz sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie, zlokalizowane przy ul. Waryńskiego 11 (budynek zespołu szkół). Rezerwacja miejsc noclegowych w schroniskach prowadzona jest telefonicznie lub drogą mailową.

 

Kontakt:

tel. 508 426 085

fax(62) 747 20 06 wew. 21

e-mail: schroniskoszkola5jarocin@gmail.com

 

 

 

Rozkład godzin lekcyjnych w Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie

NR LEKCJI

CZAS TRWANIA LEKCJI
W KLASACH I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Długość przerwy

CZAS TRWANIA LEKCJI
W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ORAZ I – III GIMNAZJUM

Długość przerwy

LEKCJA 1

745 - 830

5 min.

800 - 845

10 min.

LEKCJA 2

835 - 920

10 min.

855 - 940

10 min.

LEKCJA 3

930 - 1015

10 min.

950 - 1035

10 min.

LEKCJA 4

1025 - 1110

15 min.

1045 - 1130

15 min.

LEKCJA 5

1125 - 1210

15 min.

1145 - 1230

15 min.

LEKCJA 6

1225 - 1310

10 min.

1245 - 1330

15 min.

LEKCJA 7

1320 - 1405

10 min.

1345 - 1430

5 min.

LEKCJA 8

1415- 1500

5 min.

1435 - 1520

5 min.

LEKCJA 9

1505- 1550

-

1525 - 1610

5 min.

LEKCJA 10

-

-

1615 - 1700

-

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2013-11-21 14:25:16

Archiwum

Data Autor
2013-11-21 14:19 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 454