Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Jarocin Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie
drukuj

Status prawny

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie tworzą dwie publiczne szkoły prowadzące oddziały ogólnodostępne i integracyjne oraz jedna publiczna placówka oświatowo – wychowawcza, a mianowicie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” w Jarocinie,
 2. Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie,
 3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jarocinie (zlokalizowane w wydzielonej części budynku, przy ul. Park 3 w Jarocinie), które funkcjonowało w  Zespole Szkół nr 5 w Jarocinie od dnia 1 lipca 2009r., zakończyło swoją działalność i zostało wyłączone z zespołu z dniem 31 sierpnia 2016r.

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie prowadzi działalność edukacyjną oraz opiekuńczo – wychowawczą w oparciu o obowiązujące akty prawne, w szczególności:

 • ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.257 ze zm.),
 • ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.),
 • akty wykonawcze do w/w ustaw,
 • akt założycielski i statut.

 

Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie jest gminną samorządową jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej.

Siedziba zespołu szkół mieści się przy ul. Waryńskiego 11 w Jarocinie.

Organem prowadzącym Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie jest Gmina Jarocin.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu.

 

 

POWSTANIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 W JAROCINIE – PODSTAWA PRAWNA

 

Szkoła Podstawowa nr 5 w Jarocinie powstała z dniem 1 września 1968 roku.

15 czerwca 1969 roku szkoła otrzymała imię I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego ,,Warszawa” oraz sztandar. 1 września 1995 roku powstała pierwsza klasa integracyjna. Klasy integracyjne stanowią dziś nieodłączną część zespołu szkół.

1 września  2003 roku zostało utworzone Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie - Uchwała Nr VI/83/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie.

 

Z dniem 1 września 2003 roku w drodze połączenia Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi  w Jarocinie oraz Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie założono Zespół Szkół nr 5 w Jarocinie, który działa na podstawie:

 1. Aktu założycielskiego Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie – Uchwała Nr VI/89/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie,
 2. Statutu Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/91/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 marca 2003r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół nr 5 w Jarocinie.

 

Od dnia 1 lipca 2009 roku utworzono całoroczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jarocinie, zlokalizowane przy ul. Park 3, które jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.  Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 1 w Jarocinie działa na podstawie:

 1. Aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie - Uchwała Nr XLV/412/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie,
 2. Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/413/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu nr 1 w Jarocinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie,
 3. Uchwały Nr XLIII/395/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 1 czerwca 2009r. w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jarocinie do Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie oraz Uchwały Nr XLV/418/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jarocinie do Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.

 

Od dnia 1 września 2009 roku utworzono sezonowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie, zlokalizowane przy ul. Waryńskiego 11, które jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nr 2 w Jarocinie działa na podstawie:

 1. Aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Jarocinie - Uchwała Nr XLV/414/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie aktu założycielskiego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Jarocinie,
 2. Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Jarocinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLV/416/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie nadania Statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu nr 2 w Jarocinie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie,
 3. Uchwały Nr XLV/415/2009 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie włączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 2 w Jarocinie do Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.

 

Z dniem 31 sierpnia 2016r. dokonano likwidacji całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie, zlokalizowanego w wydzielonej części budynku przy ul. Park 3 w Jarocinie oraz wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie na podstawie:

 1. Uchwały XXX/346/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie,
 2. Uchwały XXX/345/2016 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wyłączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego nr 1 w Jarocinie z Zespołu Szkół nr 5 w Jarocinie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marek Durczak
Odpowiada:Marek Durczak
Wytworzył:Marek Durczak
Data ostatniej zmiany:2017-05-22 10:14:38

Archiwum

Data Autor
2017-05-22 10:13 Marek Durczak zobacz
2017-05-22 10:11 Marek Durczak zobacz
2013-11-14 09:07 Marek Durczak zobacz
2013-11-14 08:12 Marek Durczak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1201