Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Przedmiot działalności

Zadania nadzoru budowlanego wykonują następujące organy (art. 80 ust. 2):

  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
  • Wojewoda przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,
  • Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Przepisy Ustawy Prawo Budowlane pozwalają Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego na podejmowanie takich działań jak: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz współdziałanie z innymi wyspecjalizowanymi organami kontroli państwowej, takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Państwowa Straż Pożarna.

W ramach swojej działalności PINB prowadzi postępowania administracyjne w sprawach samowoli budowlanych, orzeka o wyłączeniu z użytkowania ze względu na stan techniczny obiektów budowlanych lub ich części, udziela pozwoleń na użytkowanie, wnioskuje o rozpoczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dla osiągnięcia celów działalności PINB jest uprawniony do nakładania mandatów karnych, sporządzania wniosków do sądów powszechnych oraz nakładania grzywien administracyjnych. Działania PINB podejmowane są w ramach planowych kontroli budów, utrzymania obiektów budowlanych oraz na skutek zgłoszeń osób trzecich.

  

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Stan prawny: na dzień 31.12.2013 r.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2014-03-31 07:59:37

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1777