Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Archwium - Praca

Director of the Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences (IPG PAS) in Poznan announces open competition for three postdoc positions at the IPG PAS in the framework of Horizon 2020 ERA Chair project (NANOPLANT- GA856961) funded by the EU

The selection process will be kept open until a suitable candidate is found. Applications received earlier will be assured of careful consideration.
Opublikował:
Magdalena Roth

Konkurs na stanowisko post doc w Zakład Nanotechnologii Roślin IGR PAN w Poznaniu

Termin składania ofert: 30.07.2022
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-30
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-30
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-30
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-30

Konkurs na stanowisko post doc w Zakładzie Biotechnologii Roślin Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Termin składania ofert: 28.07.2022
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-28
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-28
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-28
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2022-06-28

Konkurs na stanowiska pracy w IGR PAN w ramach projektu ERA Horizon 2020

Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stanowiska pracy w IGR PAN w ramach projektu ERA Horizon 2020 (NANOPLANT- GA856961) finansowanego z funduszy europejskich.
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-11-26
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-11-26

Konkurs na różne stanowiska w obszarze nanotechnologii roślin

Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu ogłasza konkurs na różne stanowiska w obszarze nanotechnologii roślin w IGR PAN w ramach projektu Horizon 2020 ERA Chair (NANOPLANT-GA856961) finansowanego ze środków UE
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-11-25
Autor:
Natalia Grzanka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-11-25

Konkurs na stanowisko technika, 1/2 etatu w Zakładzie Biotechnologii Roślin IGR PAN

Konkurs na stanowiska kierownicze w IGR PAN w ramach projektu ERA Horizon 2020 (NANOPLANT- GA856961) finansowanego z funduszy europejskich.

Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu ogłasza otwarty konkurs na stanowiska kierownicze w IGR PAN w ramach projektu ERA Horizon 2020 (NANOPLANT- GA856961) finansowanego z funduszy europejskich.


Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu informuje, że konkurs na stanowisko specjalisty ds. PR w projekcie ERA Chair NANOPLANT został rozstrzygnięty.
Na stanowisku tym została zatrudniona pani mgr Marta Gloger.
Autor:
Franklin Gregory
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-10-18
Autor:
Franklin Gregory
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-10-18

Konkurs na różne stanowiska w obszarze nanotechnologii roślin w IGR PAN

Dyrektor Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu ogłasza konkurs na różne stanowiska w obszarze nanotechnologii roślin w IGR PAN w ramach projektu Horizon 2020 ERA Chair (NANOPLANT-GA856961) finansowanego ze środków UE.
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-09-29
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-09-29

Konkurs na stanowisko post doc w Zakładzie Fenomiki Zbóż IGR PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko post-doc w Zakładzie Fenomiki Zbóż Instytutu Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu został rozstrzygnięty.
Rekomendację do zatrudnienia uzyskała pani dr Monika Mokrzycka.
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-06-09
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-06-09

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Roślin i Nanotechnologii IGR PAN

Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-05-14
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-05-14

Konkurs na stanowisko ERA Chair Holder w dziedzinie Nanotechnologii Roślin

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko ERA Chair Holder w dziedzinie Nanotechnologii Roślin w Instytucie Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk (IGR PAN) w Poznaniu został rozstrzygnięty.
Rekomendację do zatrudnienia uzyskał pan dr Dibyendu Mondal.
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-04-14
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2021-04-14

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Struktury i Funkcji Genów IGR PAN

Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Magdalena Roth
Data:
2021-02-10
Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Magdalena Roth
Data:
2021-02-10

Konkurs na stanowisko post doc w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin IGR PAN

Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Magdalena Roth
Data:
2020-12-29
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Magdalena Roth
Data:
2020-12-29

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Stresów Środowiskowych IGR PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Stresów Środowiskowych IGR PAN został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała pani mgr inż. Katarzyna Lechowicz.
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-12-08
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-12-08

Konkurs na stanowisko post doc w Instytucie Genetyki Roślin PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko post-doc w ramach projektu NCN OPUS 12 (2016/23/B/NZ9/03548) został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała pani dr Hanna Ćwiek-Kupczyńska.
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-12-04
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-12-04

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin IGR PAN

Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-11-10
Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-11-10

Konkurs na stanowisko asystenta / adiunkta (post-doc) w Zakładzie Genomiki, w Zespole Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych IGR PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta (post-doc) w Zakładzie Genomiki, w Zespole Genomiki Porównawczej Roślin Strączkowych IGR PAN został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał pan dr Mohamed Neji.
Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-09-30
Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-09-30

Konkurs na stanowisko asystenta (studenta studiów magisterskich) w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin IGR PAN

Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-08-12
Autor:
Franklin Gregory
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-08-12

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biometrii i Bioinformatyki IGR PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko asystenta realizowanego w Zakładzie Biometrii i Bioinformatyki IGR PAN został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała pani mgr inż. Hanna Ćwiek-Kupczyńska.
Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-08-03
Autor:
Monika Pijanowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-08-03

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genomiki IGR PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko asystenta realizowanego w Zakładzie Genomiki IGR PAN został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskała pani mgr Katarzyna Czepiel.
Autor:
Magdalena Kroc
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-08-03
Autor:
Magdalena Kroc
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-08-03

Konkurs na stanowisko naukowe z funkcją ERA Chair holder w ramach projektu EU H2020 NANOPLANT

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15-09-2020
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-07-17
Autor:
Franklin Gregory
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-07-17

Konkurs na stanowisko naukowe z funkcją ERA Chair holder w ramach projektu EU H2020 NANOPLANT

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko ERA chair holder w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin nie został rozstrzygnięty.

Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-02-19
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-02-19

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. PR

Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Paweł Krajewski
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2020-01-21

Konkurs na stanowisko ERA Chair holder

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko ERA chair holder w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin nie został rozstrzygnięty.
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Małgorzata Jędryczka
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-12-20
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Małgorzata Jędryczka
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-12-20
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Małgorzata Jędryczka
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-12-20
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Małgorzata Jędryczka
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-12-20

Konkurs na stanowisko post doc w Zakładzie Biotechnologii

Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Bogdan Wolko
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-12-18
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Bogdan Wolko
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-12-18

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genomiki IGR PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko asystenta realizowanego w Zakładzie Genomiki IGR PAN został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał pan mgr Maciej Majka.

Konkurs na stanowisko biolog

Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Bogdan Wolko
Opublikował:
Magdalena Roth
Data:
2019-11-15

Konkurs na stanowisko post doc w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin IGR PAN

Komisja Konkursowa informuje, że konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin został rozstrzygnięty. Rekomendację do zatrudnienia uzyskał pan dr Veeresh Lokesh.

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biologii Stresów Środowiskowych IGR PAN

Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Bogdan Wolko
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-30
Autor:
Magdalena Kapka
Odpowiada:
Bogdan Wolko
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-30

Konkurs na stanowisko post doc w Zakładzie Zintegrowanej Biologii Roślin IGR PAN

Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Franklin Gregory
Wytworzył:
Joanna Dutkiewicz
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-11
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Franklin Gregory
Wytworzył:
Joanna Dutkiewicz
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-11

Konkurs na stanowisko doktoranta w Zakładzie Biologii Stresów Środowiskowych IGR PAN

Autor:
Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Odpowiada:
Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Wytworzył:
Joanna Dutkiewicz
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-09
Autor:
Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Odpowiada:
Agnieszka Kiełbowicz-Matuk
Wytworzył:
Joanna Dutkiewicz
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-09

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. PR

Do pracy przy realizacji projektu NANOPLANT finansowanego ze środków programu H2020 Komisji Europejskiej poszukujemy osoby na stanowisko specjalista ds. PR.

Zatrudnienie na okres realizacji projektu (do 31.08.2024)
Wymiar zatrudnienia – ½ etatu
Wynagrodzenie: ca.2760 PLN brutto, ca. 1970 PLN netto (630 Euro brutto (, ok. 450 Euro netto)
Miejsce pracy: Instytut Genetyki Roślin PAN, Strzeszyńska 34, Poznań
Termin nadsyłania aplikacji: 19 września 2019
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Wytworzył:
Joanna Dutkiewicz
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-05
Autor:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Odpowiada:
Anna Stachowiak-Szrejbrowska
Wytworzył:
Joanna Dutkiewicz
Opublikował:
Joanna Dutkiewicz
Data:
2019-09-05

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Patogenów i Odporności Roślin IGR PAN

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Dutkiewicz
Odpowiada:Joanna Dutkiewicz
Wytworzył:Joanna Dutkiewicz
Data ostatniej zmiany:2022-08-31 16:10:11
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3734