Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
drukuj

Praca Archiwum 2023,2022

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie  zatrudni:

 • Lekarza okulistę
 • Lekarza neurologa
 • diagnosty z uprawnieniami do wykonywania i autoryzacji badań
  z zakresu serologii transfuzjologicznej.

-----------------------------------------------------------------------------

 • salową/salowego.

-----------------------------------------------------------------------------

 • Pielęgniarki chirurgiczne (zabiegowe)
 • pielęgniarki anestezjologiczne w ramach umowy o pracę oraz umowy cywilno - prawnej.
 • pielęgniarki instrumentariuszki

-----------------------------------------------------------------------------

 • Pielęgniarki/pielęgniarza do pracy w Poradni Kardiologicznej
 • Ratownika medycznego do pracy w Izbie Przyjęć Ogólnej

-----------------------------------------------------------------------------

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Dziale Kadr i Płac pod numerem telefonu: 572-664-519, 572-664-526 lub e-mailowy: kadry@szpitalnawrzesinie.pl.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, ul. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków, który reprezentuje Dyrektor.
 2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku  (U.2018 poz. 1000.) oraz Rozporządzeniem Ogólnym RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia.
 3. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcą
  i wykorzystane wyłącznie w celu niniejszej rekrutacji .
 4. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
  w wyjątkowych sytuacjach i bez podania przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w każdym czasie lub wydłużenia terminu składania ofert oraz zmiany terminu ogłoszenia wyników o rozstrzygnięciu naboru.

DKP-1368/2023 Diagnosta laboratoryjny

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód diagnosty laboratoryjnego wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym z Udzielającym zamówienie

DKP 1367/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w podziale na zadania

DKP 1363/2023 Konkurs ofert w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej

DKP- 1340/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń-położna

DKP-1329/2023 Konkurs w zakresie AOS - chirurgia onkologiczna

DKP1318/2023 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych

Ogłoszenie o naborze - pielęgniarka/pielęgniarz opieki długookresowej (ZOL) SPZZOZ w Pruszkowie

DKP-1285/2023 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności położnej i ratownika medycznego

DKP-1315/2023 konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności ratownika medycznego

DKP-1289/2023 Konkurs na udzielanie świadczeń

DKP-1285/2023 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności położnej i ratownika medycznego

DKP-1241/2023 Interpretacja i opis zdalny badań radiologicznych

DKP/1205/2023 Konkurs na udzielanie świadczeń przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć

DKP-1057/2023

1.Konkurs na ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie ginekologii i położnictwa
2.Konkurs na ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie kardiologii

DKP-1022/2023 Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla pracowników SPZZOZ w Pruszkowie oraz kandydatów na pracowników w SPZZOZ w Pruszkowie

DKP 912/2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w dziedzinie radiologii

DKP- 911/2023 Konkurs ofert w zakresie czynności pielęgniarki antestezjologicznej

DKP-888/2023 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez opiekunów medycznych

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie neonatologii (ordynacja i/lub dyżury) w Oddziale Neonatologicznym

DKP-689/2023 na udzielanie świadczeń pielęgniarskich /ratownika medycznego w Izbie Przyjęć

DKP- 671//2023 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie chirurgii (dyżury) w Oddziale Chirurgicznym

SPZZOZ zatrudni Portiera/Dozorcę

Konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

DKP-445/2023 Konkurs ofert na udzielenie czynności pielęgniarki operacyjnej na Bloku Operacyjnym

Konkurs ofert w zakresie gastroenterologii

Konkurs ofert 377/2023 na udzielanie świadczeń w podziale na zakresy:

1) Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii
2) Wykonywanie badań ultrasonograficznych wraz z opisem
3) Wykonywanie zabiegów/procedur chirurgicznych ortopedycznych

253/2023 Konkurs ofert na udzielanie czynności pielęgniarki/ratownika medycznego w oddziale Chirurgicznym

110/2023- Konkurs ofert na udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie ginekologii i położnictwa

DKP-96/2023 Konkurs ofert na realizację procedur implementacji portów naczyniowychi usunięcia założonych portów naczyniowych na rzecz SPZZOZ w Pruszkowie

DKP- 2481/2022 Konkurs ofert w zakresach:

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury) w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć Ogólnej

2) Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury) w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć Ogólnej oraz pełnienie funkcji Kierownika Oddziału Chorób Wewnętrznych

3) Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii w Poradni Kardiologicznej

SPZZOZ zatrudni Lekarza specjalistę do udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni Badań Endoskopowych

DKP - 2564/2022 Konkurs ofert na udzielanie czynności pielęgniarki/pielęgniarza

PIelęgniarka - Poradnia kardiologiczna | Ratownik medyczny - Izba Przyjęć

DKP 2424-2022 konkurs udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii obrazowej w podziale na zadania

DKP - 2406/2022 Konkurs ofert uzupełniający na udzielanie czynności pielęgniarki/pielęgniarza

DKP- 2391/2022 Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

DKP- 2289/2022 konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Poradnia Ginekologiczna

DKP 2175/2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych

Zakres 1 Badania diagnostyczne okulistyczne: USG, OCT, GDX, Pachymetria
Zakres 2 Badania słuchu: audiometria totalna i audiometria impedancyjna (tympanometria)

DKP-2066/2022 Konkurs ofert na świadczenia pielęgniarki/ratownika medycznego w oddziale chirurgicznym

DKP-2061/2022 Konkurs na udzielanie ambulatoryjnych świadczeń w zakresie dermatologii

Sekretarka medyczna

1971/2022 Konkurs ofert na świadczenia w zakresie chirurgii oraz ginekologii i położnictwa

DKP-1720/1/2022 Udzielanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

1) w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
2)w zakresie reumatologii

Elektryk, Tleniarz, Konserwator mienia Szpitala w tym urządzeń technicznych i wodno-kanalizacyjnych

DKP-1672/2022

Zakres 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Neonatologicznym
Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych
Zakres 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/położną w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Zakres 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Bloku Operacyjnym
Zakres 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

DKP-1642/2022 Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego

Pielęgniarki chirurgiczne(zabiegowe)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
zatrudni w ramach umowy o pracę/umowy zlecenia Pielęgniarki chirurgiczne(zabiegowe)

DKP 1522/2022

Zadanie1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ginekologii i położnictwa (dyżury) w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (postępowanie uzupełniające)
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury) w Oddziale Chorób Wewnętrznych
Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu

DKP-1485/2022

DKP-1453/2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielęgniarki/położnej

DKP-1452/2022 Konkur na udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chirurgii w ramach Oddziału Chirurgicznego

SPZZOZ zatrudni pielęgniarki

Pielęgniarki chirurgiczne (zabiegowe)
Pielęgniarki operacyjne - instrumentariuszki
Pielęgniarki do pracy w Izbie Przyjęć
Pielęgniarki anestezjologiczne

DKP-1309/2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie chirurgii oraz ginekologii i położnictwa

DKP-1302/2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze w zakresie ZABEZPIECZENIA ANESTEZJOLOGICZNEGO REALIZACJI PROCEDUR ZABIEGOWYCH ORTOPEDYCZNYCH na rzecz pacjentów SPZZOZ w Pruszkowie

DKP-1275/2022 konkurs ofert na wykonywanie zabiegów/procedur ortopedycznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Informatyk/Specjalista It

DKP-1151/2022 - Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chirurgii na rzecz pacjentów SPZZOZw Pruszkowie (postępowanie uzupełniające)

DKP1134/2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPZZOZ

DKP-1126/2022 Konkurs na kompleksowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych

Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie chirurgii oraz w zakresie ginekologii i położnictwa

DSP-964/2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Pruszkowie

Oferta na udzielanie komplekoswych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPZZOZ w pruszkowie w zakresie: świadczenia lekarskie w zakresie neonatologii

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

DSP-842/2022 Konkurs na udzelanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Pruszkowie

DSP-593/2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania zabiegów/procedur chirurgicznych

DSP 579/2022 - Konkurs ofert na ambulatoryjną opieję specjalistyczną - świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki

DSP 566/2022 - Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa, chirurgii, psychoterapii

Szpital pilnie zatrudni - technika sterylizacji medycznej

Konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu NPL oraz dyżurów lekarskich na oddziale chirurgicznym

93/2022 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pielęgniarka i położna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główna Księgowa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Pielęgniarka Chirurgiczna oraz Pielęgniarka Operacyjna

DKP -66/2022 Świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla dorosłych udzielane przez psychologa/psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego

Konkurs na stanowisko - Księgowa

DKP – 996/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Specjalista chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć)

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć)

DKP-882/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów SPZZOZ

DKP – 878/2021 Konkurs świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla dorosłych udzielane przez psychologa/psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego

DKP – 725/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Badań radiologicznych - polegających na wykonywaniu USG u noworodków

DKP-713/2021 Konkurs na kompleksowe zabezpieczenie świadczeń w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie opieki lekarskiej

DKP- 708/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń

Zakres nr. 1
pielęgniarka operacyjna – Blok Operacyjny

Zakres nr. 2
pielęgniarka – w Oddziałach Szpitala

Zakres nr. 3
ratownik medyczny – Izba Przyjęć

DKP- 687/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie: Technik elektroradiolog – świadczenia na wezwanie.

DKP- 684/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalisty chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć); Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych (ordyna

2021-10-29 DKP- 654/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista chirurgii ogólnej oraz Lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne na Oddziale Chirurgii).

2021-10-20 DKP-604/2021 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. higieny i epidemiologii

2021-10-06 DKP-574/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: implementacja i usunięcie portu naczyniowego.

2021-10-01 DSP-558/2021 Konkurs na uszielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: specjalista neonatolog/pediatra, lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Neonatologicznym).

2021-09-14 DSP-528/2021 Konurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista Ginekolog - Położnik / lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i dyżury medyczne).

2021-08-18 DSP-469/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Psychoterapeuta Uzależnień od Alkoholu oraz Specjalisty Terapii Uzależnień od Alkoholu (Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszkowie).

2021-07-19 DSP-387/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: specjalista neonatolog/pediatra (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Neonatologicznym) oraz konsultacje kardiologiczne i wykonanie ECHO serca u noworodków.

2021-07-16 DSP-380/221 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista w dziedzinie kardiologii (praca w Poradnii Kardiologicznej).

2021-07-12 DSP 379/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista chirurgii ogólnej oraz Lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne na Oddziale Chirurgii).

2021-07-05 -DSP 357/2021 Konkurs na dyżury lekarskie (lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz na dyżury pielęgniarskie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania.

2021-07-05 - DSP 356/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista Ginekolog - Położnik w Poradni Ginekologicznej i Patologii Ciąży.

2021-07-02 -DSP 354/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista Ginekolog - Położnik w zakresie wykonywania usług USG ginekologicznych i położniczych.

2021-07-01 -DSP -/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Diagnostyki obrazowej na stanowisku Technik Elektroradiolog.

2021-06-07 -DSP 297/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych: Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej (praca w poradni Chorób Sutka).

2021-06-07 DSP 296/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Specjalista Ginekolog - Położnik / lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne).

2021-05-27 DSP 268/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń: Specjalista chirurgii ogólnej/lekarz w trakcie specjalizacji.

2021-05-19 DSP 246/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń: Specjalista Terapii Uzależnień od Alkoholu.

2021-05-19 DSP 244/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń : specjalista neonatolog/pediatra, lekarz w trakcie specjalizacji.

2021-05-17 DSP 231/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń z zakresu medycyny pracy w SPZZOZ w Pruszkowie.

KO-4/2021- Konkurs na Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej - lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej do zarządzania Oddziałem i udzielania świadczeń zdrowotnych.

KO-3/2021- Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarz chirurg, lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

KO-2/2021 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) w Pracowni endoskopowej; Konsultacje gastroenterologiczne w Poradni Gastroenterologicznej.

Regulamin przeprowadzania konkursu na świadczenia zdrowotne.

Oświadczenia

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2024-01-18 08:00:58

Archiwum

Data Autor
2024-01-17 09:16 Administrator zobacz
2023-12-27 13:42 Administrator zobacz
2023-12-27 13:36 Administrator zobacz
2023-12-21 09:05 Administrator zobacz
2023-12-18 10:34 Administrator zobacz
2023-12-18 10:33 Administrator zobacz
2023-12-11 14:58 Administrator zobacz
2023-10-26 09:28 Administrator zobacz
2023-10-26 09:17 Administrator zobacz
2023-10-18 09:15 Administrator zobacz
2023-10-13 14:04 Administrator zobacz
2023-10-13 14:02 Administrator zobacz
2023-10-03 07:57 Administrator zobacz
2023-09-29 13:37 Administrator zobacz
2023-09-26 14:44 Administrator zobacz
2023-09-22 09:27 Administrator zobacz
2023-09-15 14:09 Administrator zobacz
2023-09-12 13:03 Administrator zobacz
2023-09-12 13:02 Administrator zobacz
2023-09-12 13:00 Administrator zobacz
2023-09-01 13:43 Administrator zobacz
2023-08-24 14:35 Administrator zobacz
2023-08-24 14:34 Administrator zobacz
2023-08-23 08:12 Administrator zobacz
2023-08-17 13:39 Administrator zobacz
2023-08-17 13:38 Administrator zobacz
2023-08-14 13:54 Administrator zobacz
2023-08-11 14:24 Administrator zobacz
2023-08-09 07:35 Administrator zobacz
2023-07-28 13:11 Administrator zobacz
2023-07-17 13:06 Administrator zobacz
2023-07-14 14:42 Administrator zobacz
2023-06-28 14:25 Wojciech Herner zobacz
2023-06-27 07:40 Wojciech Herner zobacz
2023-06-26 10:34 Wojciech Herner zobacz
2023-06-23 12:31 Wojciech Herner zobacz
2023-06-16 14:42 Wojciech Herner zobacz
2023-06-15 08:45 Wojciech Herner zobacz
2023-06-09 12:55 Wojciech Herner zobacz
2023-06-06 14:23 Wojciech Herner zobacz
2023-06-02 12:28 Wojciech Herner zobacz
2023-06-02 08:05 Wojciech Herner zobacz
2023-05-26 14:07 Wojciech Herner zobacz
2023-05-18 08:02 Wojciech Herner zobacz
2023-04-26 07:41 Wojciech Herner zobacz
2023-04-26 07:39 Wojciech Herner zobacz
2023-04-19 09:08 Wojciech Herner zobacz
2023-04-14 08:26 Wojciech Herner zobacz
2023-04-13 14:22 Wojciech Herner zobacz
2023-03-29 09:01 Wojciech Herner zobacz
2023-03-28 08:34 Wojciech Herner zobacz
2023-03-27 07:22 Wojciech Herner zobacz
2023-03-22 13:50 Wojciech Herner zobacz
2023-03-20 10:42 Wojciech Herner zobacz
2023-03-20 10:37 Wojciech Herner zobacz
2023-03-20 10:36 Wojciech Herner zobacz
2023-03-20 10:35 Wojciech Herner zobacz
2023-03-08 07:56 Wojciech Herner zobacz
2023-03-06 07:55 Wojciech Herner zobacz
2023-03-02 13:40 Wojciech Herner zobacz
2023-02-24 14:17 Wojciech Herner zobacz
2023-02-03 09:09 Wojciech Herner zobacz
2023-01-25 09:42 Wojciech Herner zobacz
2023-01-25 09:20 Wojciech Herner zobacz
2023-01-25 09:19 Wojciech Herner zobacz
2022-12-14 10:08 Wojciech Herner zobacz
2022-12-08 11:25 Wojciech Herner zobacz
2022-12-07 07:20 Wojciech Herner zobacz
2022-12-06 08:23 Wojciech Herner zobacz
2022-11-29 12:47 Wojciech Herner zobacz
2022-11-29 12:45 Wojciech Herner zobacz
2022-11-29 12:45 Wojciech Herner zobacz
2022-11-29 12:36 Wojciech Herner zobacz
2022-11-29 12:34 Wojciech Herner zobacz
2022-11-22 14:14 Wojciech Herner zobacz
2022-11-21 07:08 Wojciech Herner zobacz
2022-11-18 11:42 Wojciech Herner zobacz
2022-11-16 14:02 Wojciech Herner zobacz
2022-11-15 14:30 Wojciech Herner zobacz
2022-11-15 14:30 Wojciech Herner zobacz
2022-11-15 14:07 Wojciech Herner zobacz
2022-11-15 10:39 Wojciech Herner zobacz
2022-10-26 14:14 Wojciech Herner zobacz
2022-10-24 11:19 Wojciech Herner zobacz
2022-10-24 11:18 Wojciech Herner zobacz
2022-10-24 11:13 Wojciech Herner zobacz
2022-10-19 07:50 Wojciech Herner zobacz
2022-10-18 14:23 Wojciech Herner zobacz
2022-10-18 07:27 Wojciech Herner zobacz
2022-10-18 07:24 Wojciech Herner zobacz
2022-10-11 12:17 Wojciech Herner zobacz
2022-10-11 12:16 Wojciech Herner zobacz
2022-10-07 07:13 Wojciech Herner zobacz
2022-09-28 08:10 Wojciech Herner zobacz
2022-09-21 12:54 Wojciech Herner zobacz
2022-09-14 13:48 Wojciech Herner zobacz
2022-09-14 12:38 Wojciech Herner zobacz
2022-09-14 07:01 Wojciech Herner zobacz
2022-09-13 14:54 Wojciech Herner zobacz
2022-09-09 14:01 Wojciech Herner zobacz
2022-09-08 11:38 Wojciech Herner zobacz
2022-09-08 11:33 Wojciech Herner zobacz
2022-09-01 11:23 Wojciech Herner zobacz
2022-08-31 08:06 Wojciech Herner zobacz
2022-08-30 09:05 Wojciech Herner zobacz
2022-08-25 10:52 Wojciech Herner zobacz
2022-08-11 13:41 Wojciech Herner zobacz
2022-08-11 13:38 Wojciech Herner zobacz
2022-08-09 14:08 Wojciech Herner zobacz
2022-08-09 14:07 Wojciech Herner zobacz
2022-08-08 14:39 Wojciech Herner zobacz
2022-07-28 13:33 Wojciech Herner zobacz
2022-07-26 13:40 Wojciech Herner zobacz
2022-07-19 12:37 Wojciech Herner zobacz
2022-07-18 07:55 Wojciech Herner zobacz
2022-07-14 09:17 Wojciech Herner zobacz
2022-07-01 13:03 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:48 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:23 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:23 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:22 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:20 Wojciech Herner zobacz
2022-06-27 12:34 Wojciech Herner zobacz
2022-06-23 10:00 Wojciech Herner zobacz
2022-06-20 13:47 Wojciech Herner zobacz
2022-06-20 13:23 Wojciech Herner zobacz
2022-06-09 09:44 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:40 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:39 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:38 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:37 Wojciech Herner zobacz
2022-05-30 09:19 Wojciech Herner zobacz
2022-05-19 11:10 Wojciech Herner zobacz
2022-05-10 09:50 Wojciech Herner zobacz
2022-05-04 14:44 Wojciech Herner zobacz
2022-05-04 12:49 Wojciech Herner zobacz
2022-03-30 08:26 Wojciech Herner zobacz
2022-03-29 14:57 Wojciech Herner zobacz
2022-03-29 14:49 Wojciech Herner zobacz
2022-03-25 10:58 Wojciech Herner zobacz
2022-03-25 09:21 Wojciech Herner zobacz
2022-03-25 09:21 Wojciech Herner zobacz
2022-03-17 14:10 Wojciech Herner zobacz
2022-03-16 12:27 Wojciech Herner zobacz
2022-03-16 12:26 Wojciech Herner zobacz
2022-03-16 12:25 Wojciech Herner zobacz
2022-03-15 13:00 Wojciech Herner zobacz
2022-03-15 10:03 Wojciech Herner zobacz
2022-02-24 09:54 Wojciech Herner zobacz
2022-02-24 08:42 Wojciech Herner zobacz
2022-02-18 14:35 Wojciech Herner zobacz
2022-02-01 16:47 Wojciech Herner zobacz
2022-02-01 16:46 Wojciech Herner zobacz
2022-01-17 07:49 Wojciech Herner zobacz
2022-01-12 10:24 Wojciech Herner zobacz
2022-01-12 07:34 Wojciech Herner zobacz
2022-01-10 07:46 Wojciech Herner zobacz
2021-12-31 13:48 Wojciech Herner zobacz
2021-12-29 15:04 Wojciech Herner zobacz
2021-12-29 09:20 Wojciech Herner zobacz
2021-12-22 15:17 Wojciech Herner zobacz
2021-12-21 12:20 Wojciech Herner zobacz
2021-12-20 11:21 Wojciech Herner zobacz
2021-12-17 15:16 Wojciech Herner zobacz
2021-12-15 14:32 Wojciech Herner zobacz
2021-12-15 07:55 Wojciech Herner zobacz
2021-12-09 09:21 Wojciech Herner zobacz
2021-12-06 14:54 Wojciech Herner zobacz
2021-12-06 12:46 Wojciech Herner zobacz
2021-12-06 10:03 Wojciech Herner zobacz
2021-12-02 08:18 Wojciech Herner zobacz
2021-11-29 13:38 Wojciech Herner zobacz
2021-11-24 08:56 Wojciech Herner zobacz
2021-11-19 13:31 Wojciech Herner zobacz
2021-11-19 08:49 Wojciech Herner zobacz
2021-10-29 14:47 Wojciech Herner zobacz
2021-10-29 14:45 Wojciech Herner zobacz
2021-10-25 13:53 Wojciech Herner zobacz
2021-10-21 12:30 Wojciech Herner zobacz
2021-10-21 12:29 Wojciech Herner zobacz
2021-10-21 11:31 Wojciech Herner zobacz
2021-10-15 14:34 Wojciech Herner zobacz
2021-10-07 14:49 Wojciech Herner zobacz
2021-10-07 14:47 Wojciech Herner zobacz
2021-10-06 09:37 Wojciech Herner zobacz
2021-10-05 12:33 Wojciech Herner zobacz
2021-10-05 08:09 Wojciech Herner zobacz
2021-09-29 07:39 Wojciech Herner zobacz
2021-09-21 08:36 Wojciech Herner zobacz
2021-09-21 08:34 Wojciech Herner zobacz
2021-09-21 08:25 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:26 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:25 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:23 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:22 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:21 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:19 Wojciech Herner zobacz
2021-09-14 14:10 Wojciech Herner zobacz
2021-09-13 11:06 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 09:26 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 09:23 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 08:36 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 08:35 Wojciech Herner zobacz
2021-08-20 08:09 Wojciech Herner zobacz
2021-08-20 07:59 Wojciech Herner zobacz
2021-08-19 13:23 Wojciech Herner zobacz
2021-08-06 17:40 Wojciech Herner zobacz
2021-07-29 15:54 Wojciech Herner zobacz
2021-07-29 15:48 Wojciech Herner zobacz
2021-07-27 17:51 Wojciech Herner zobacz
2021-07-27 17:43 Wojciech Herner zobacz
2021-07-23 13:54 Wojciech Herner zobacz
2021-07-22 11:33 Wojciech Herner zobacz
2021-07-21 11:00 Wojciech Herner zobacz
2021-07-19 11:37 Wojciech Herner zobacz
2021-07-16 13:02 Wojciech Herner zobacz
2021-07-15 09:41 Wojciech Herner zobacz
2021-07-09 14:34 Wojciech Herner zobacz
2021-07-09 14:33 Wojciech Herner zobacz
2021-07-09 14:32 Wojciech Herner zobacz
2021-07-08 10:55 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:59 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:58 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:57 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:55 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:18 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 10:27 Wojciech Herner zobacz
2021-07-02 10:27 Wojciech Herner zobacz
2021-07-02 10:26 Wojciech Herner zobacz
2021-06-30 12:30 Wojciech Herner zobacz
2021-06-22 13:21 Wojciech Herner zobacz
2021-06-17 17:09 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:52 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:51 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:48 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:47 Wojciech Herner zobacz
2021-06-09 08:05 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 15:00 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:59 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:55 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:50 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:48 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:46 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 10:03 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 10:00 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 09:59 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 09:58 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:23 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:22 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:21 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:17 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 12:11 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 12:04 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 12:00 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 11:37 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 11:36 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 11:35 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:56 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:56 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:55 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:53 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:49 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:49 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:47 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:45 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:35 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:28 Wojciech Herner zobacz
2021-05-28 11:31 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 13:50 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 13:41 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:37 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:32 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:31 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:24 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 09:54 Wojciech Herner zobacz
2021-05-19 14:07 Wojciech Herner zobacz
2021-05-19 13:44 Wojciech Herner zobacz
2021-05-19 13:26 Wojciech Herner zobacz
2021-05-18 12:54 Wojciech Herner zobacz
2021-05-18 12:24 Wojciech Herner zobacz
2021-05-13 13:17 Wojciech Herner zobacz
2021-05-04 11:53 Wojciech Herner zobacz
2021-05-04 11:40 Wojciech Herner zobacz
2021-03-31 10:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 23877