Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
drukuj

Praca

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie zatrudni w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej następujących lekarzy:

  • Lekarza okulistę
  • Lekarza neurologa
  • diagnosty z uprawnieniami do wykonywania i autoryzacji badań
    z zakresu serologii transfuzjologicznej.

zatrudni w ramach umowy o pracę:

  • salową/salowego.

CV proszę wysyłać na adres kadry@szpitalnawrzesinie.pl

 

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie

pilnie zatrudni:

Pielęgniarki chirurgiczne (zabiegowe)

pielęgniarki anestezjologiczne w ramach umowy o pracę oraz umowy cywilno - prawnej.

pielęgniarki instrumentariuszki

 

Wszelkich informacji udziela:

Kierownik Działu Kadr i Płac: joanna.malczak@szpitalnawrzesinie.pl;

z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

sekretariat.medyczny@szpitalnawrzesinie.pl

Elektryk, Tleniarz, Konserwator mienia Szpitala w tym urządzeń technicznych i wodno-kanalizacyjnych

DKP-1672/2022

Zakres 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Neonatologicznym
Zakres 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Oddziale Chorób Wewnętrznych
Zakres 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/położną w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Zakres 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Bloku Operacyjnym
Zakres 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

Konkurs ofert na świadczenie usług pielęgniarskich/ratownika medycznego

Pielęgniarki chirurgiczne(zabiegowe)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie
zatrudni w ramach umowy o pracę/umowy zlecenia Pielęgniarki chirurgiczne(zabiegowe)

DKP 1522/2022

Zadanie1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie ginekologii i położnictwa (dyżury) w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (postępowanie uzupełniające)
Zadanie 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych w Izbie Przyjęć
Zadanie 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury) w Oddziale Chorób Wewnętrznych
Zadanie 4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę w Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu

DKP-1485/2022

DKP-1453/2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielęgniarki/położnej

DKP-1452/2022 Konkur na udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chirurgii w ramach Oddziału Chirurgicznego

SPZZOZ zatrudni pielęgniarki

Pielęgniarki chirurgiczne (zabiegowe)
Pielęgniarki operacyjne - instrumentariuszki
Pielęgniarki do pracy w Izbie Przyjęć
Pielęgniarki anestezjologiczne

DKP-1309/2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie chirurgii oraz ginekologii i położnictwa

DKP-1302/2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze w zakresie ZABEZPIECZENIA ANESTEZJOLOGICZNEGO REALIZACJI PROCEDUR ZABIEGOWYCH ORTOPEDYCZNYCH na rzecz pacjentów SPZZOZ w Pruszkowie

DKP-1275/2022 konkurs ofert na wykonywanie zabiegów/procedur ortopedycznych

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Informatyk/Specjalista It

DKP-1151/2022 - Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych lekarskich w zakresie chirurgii na rzecz pacjentów SPZZOZw Pruszkowie (postępowanie uzupełniające)

DKP1134/2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPZZOZ

DKP-1126/2022 Konkurs na kompleksowe zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych

Udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie chirurgii oraz w zakresie ginekologii i położnictwa

DSP-964/2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Pruszkowie

Oferta na udzielanie komplekoswych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów SPZZOZ w pruszkowie w zakresie: świadczenia lekarskie w zakresie neonatologii

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

DSP-842/2022 Konkurs na udzelanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Izbie Przyjęć SPZZOZ w Pruszkowie

DSP-593/2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie wykonywania zabiegów/procedur chirurgicznych

DSP 579/2022 - Konkurs ofert na ambulatoryjną opieję specjalistyczną - świadczenia zdrowotne w zakresie okulistyki

SPZZOZ Zatrudni fizjoterapeutów

Wymagania:

• posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem
• umiejętność pracy z pacjentem,

DSP 566/2022 - Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie ginekologii i położnictwa, chirurgii, psychoterapii

Szpital pilnie zatrudni - technika sterylizacji medycznej

Konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu NPL oraz dyżurów lekarskich na oddziale chirurgicznym

93/2022 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - pielęgniarka i położna

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Główna Księgowa

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - Pielęgniarka Chirurgiczna oraz Pielęgniarka Operacyjna

DKP -66/2022 Świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla dorosłych udzielane przez psychologa/psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego

Konkurs na stanowisko - Księgowa

DKP – 996/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych

Specjalista chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć)

Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć)

DKP-882/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń lekarskich w zakresie neonatologii na rzecz pacjentów SPZZOZ

DKP – 878/2021 Konkurs świadczenia ambulatoryjne psychiatryczne dla dorosłych udzielane przez psychologa/psychoterapeutę w Poradni Zdrowia Psychicznego

DKP – 725/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Badań radiologicznych - polegających na wykonywaniu USG u noworodków

DKP-713/2021 Konkurs na kompleksowe zabezpieczenie świadczeń w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie opieki lekarskiej

DKP- 708/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń

Zakres nr. 1
pielęgniarka operacyjna – Blok Operacyjny

Zakres nr. 2
pielęgniarka – w Oddziałach Szpitala

Zakres nr. 3
ratownik medyczny – Izba Przyjęć

DKP- 687/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń w zakresie: Technik elektroradiolog – świadczenia na wezwanie.

DKP- 684/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalisty chorób wewnętrznych (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Izbie Przyjęć); Lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych (ordyna

2021-10-29 DKP- 654/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista chirurgii ogólnej oraz Lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne na Oddziale Chirurgii).

2021-10-20 DKP-604/2021 Konkurs na stanowisko specjalisty ds. higieny i epidemiologii

2021-10-06 DKP-574/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: implementacja i usunięcie portu naczyniowego.

2021-10-01 DSP-558/2021 Konkurs na uszielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: specjalista neonatolog/pediatra, lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Neonatologicznym).

2021-09-14 DSP-528/2021 Konurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista Ginekolog - Położnik / lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i dyżury medyczne).

2021-08-18 DSP-469/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Psychoterapeuta Uzależnień od Alkoholu oraz Specjalisty Terapii Uzależnień od Alkoholu (Centrum Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w Pruszkowie).

2021-07-19 DSP-387/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: specjalista neonatolog/pediatra (ordynacja i/lub dyżury medyczne w Oddziale Neonatologicznym) oraz konsultacje kardiologiczne i wykonanie ECHO serca u noworodków.

2021-07-16 DSP-380/221 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista w dziedzinie kardiologii (praca w Poradnii Kardiologicznej).

2021-07-12 DSP 379/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista chirurgii ogólnej oraz Lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne na Oddziale Chirurgii).

2021-07-05 -DSP 357/2021 Konkurs na dyżury lekarskie (lekarz specjalista lub lekarz w trakcie specjalizacji) oraz na dyżury pielęgniarskie świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania.

2021-07-05 - DSP 356/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista Ginekolog - Położnik w Poradni Ginekologicznej i Patologii Ciąży.

2021-07-02 -DSP 354/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Specjalista Ginekolog - Położnik w zakresie wykonywania usług USG ginekologicznych i położniczych.

2021-07-01 -DSP -/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Diagnostyki obrazowej na stanowisku Technik Elektroradiolog.

2021-06-07 -DSP 297/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych: Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej (praca w poradni Chorób Sutka).

2021-06-07 DSP 296/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych: Specjalista Ginekolog - Położnik / lekarz w trakcie specjalizacji (ordynacja i/lub dyżury medyczne).

2021-05-27 DSP 268/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń: Specjalista chirurgii ogólnej/lekarz w trakcie specjalizacji.

2021-05-19 DSP 246/2021 Konkurs na udzielanie świadczeń: Specjalista Terapii Uzależnień od Alkoholu.

2021-05-19 DSP 244/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń : specjalista neonatolog/pediatra, lekarz w trakcie specjalizacji.

2021-05-17 DSP 231/2021 Konkurs na udzielenie świadczeń z zakresu medycyny pracy w SPZZOZ w Pruszkowie.

KO-4/2021- Konkurs na Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej - lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej do zarządzania Oddziałem i udzielania świadczeń zdrowotnych.

KO-3/2021- Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: lekarz chirurg, lekarz w trakcie specjalizacji z chirurgii w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

KO-2/2021 - Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: wykonywanie badań endoskopowych (gastroskopia, kolonoskopia) w Pracowni endoskopowej; Konsultacje gastroenterologiczne w Poradni Gastroenterologicznej.

Regulamin przeprowadzania konkursu na świadczenia zdrowotne.

Oświadczenia

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Herner
Odpowiada:Wojciech Herner
Wytworzył:Wojciech Herner
Data ostatniej zmiany:2022-09-21 12:54:57

Archiwum

Data Autor
2022-09-14 13:48 Wojciech Herner zobacz
2022-09-14 12:38 Wojciech Herner zobacz
2022-09-14 07:01 Wojciech Herner zobacz
2022-09-13 14:54 Wojciech Herner zobacz
2022-09-09 14:01 Wojciech Herner zobacz
2022-09-08 11:38 Wojciech Herner zobacz
2022-09-08 11:33 Wojciech Herner zobacz
2022-09-01 11:23 Wojciech Herner zobacz
2022-08-31 08:06 Wojciech Herner zobacz
2022-08-30 09:05 Wojciech Herner zobacz
2022-08-25 10:52 Wojciech Herner zobacz
2022-08-11 13:41 Wojciech Herner zobacz
2022-08-11 13:38 Wojciech Herner zobacz
2022-08-09 14:08 Wojciech Herner zobacz
2022-08-09 14:07 Wojciech Herner zobacz
2022-08-08 14:39 Wojciech Herner zobacz
2022-07-28 13:33 Wojciech Herner zobacz
2022-07-26 13:40 Wojciech Herner zobacz
2022-07-19 12:37 Wojciech Herner zobacz
2022-07-18 07:55 Wojciech Herner zobacz
2022-07-14 09:17 Wojciech Herner zobacz
2022-07-01 13:03 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:48 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:23 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:23 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:22 Wojciech Herner zobacz
2022-06-28 08:20 Wojciech Herner zobacz
2022-06-27 12:34 Wojciech Herner zobacz
2022-06-23 10:00 Wojciech Herner zobacz
2022-06-20 13:47 Wojciech Herner zobacz
2022-06-20 13:23 Wojciech Herner zobacz
2022-06-09 09:44 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:40 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:39 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:38 Wojciech Herner zobacz
2022-06-03 12:37 Wojciech Herner zobacz
2022-05-30 09:19 Wojciech Herner zobacz
2022-05-19 11:10 Wojciech Herner zobacz
2022-05-10 09:50 Wojciech Herner zobacz
2022-05-04 14:44 Wojciech Herner zobacz
2022-05-04 12:49 Wojciech Herner zobacz
2022-03-30 08:26 Wojciech Herner zobacz
2022-03-29 14:57 Wojciech Herner zobacz
2022-03-29 14:49 Wojciech Herner zobacz
2022-03-25 10:58 Wojciech Herner zobacz
2022-03-25 09:21 Wojciech Herner zobacz
2022-03-25 09:21 Wojciech Herner zobacz
2022-03-17 14:10 Wojciech Herner zobacz
2022-03-16 12:27 Wojciech Herner zobacz
2022-03-16 12:26 Wojciech Herner zobacz
2022-03-16 12:25 Wojciech Herner zobacz
2022-03-15 13:00 Wojciech Herner zobacz
2022-03-15 10:03 Wojciech Herner zobacz
2022-02-24 09:54 Wojciech Herner zobacz
2022-02-24 08:42 Wojciech Herner zobacz
2022-02-18 14:35 Wojciech Herner zobacz
2022-02-01 16:47 Wojciech Herner zobacz
2022-02-01 16:46 Wojciech Herner zobacz
2022-01-17 07:49 Wojciech Herner zobacz
2022-01-12 10:24 Wojciech Herner zobacz
2022-01-12 07:34 Wojciech Herner zobacz
2022-01-10 07:46 Wojciech Herner zobacz
2021-12-31 13:48 Wojciech Herner zobacz
2021-12-29 15:04 Wojciech Herner zobacz
2021-12-29 09:20 Wojciech Herner zobacz
2021-12-22 15:17 Wojciech Herner zobacz
2021-12-21 12:20 Wojciech Herner zobacz
2021-12-20 11:21 Wojciech Herner zobacz
2021-12-17 15:16 Wojciech Herner zobacz
2021-12-15 14:32 Wojciech Herner zobacz
2021-12-15 07:55 Wojciech Herner zobacz
2021-12-09 09:21 Wojciech Herner zobacz
2021-12-06 14:54 Wojciech Herner zobacz
2021-12-06 12:46 Wojciech Herner zobacz
2021-12-06 10:03 Wojciech Herner zobacz
2021-12-02 08:18 Wojciech Herner zobacz
2021-11-29 13:38 Wojciech Herner zobacz
2021-11-24 08:56 Wojciech Herner zobacz
2021-11-19 13:31 Wojciech Herner zobacz
2021-11-19 08:49 Wojciech Herner zobacz
2021-10-29 14:47 Wojciech Herner zobacz
2021-10-29 14:45 Wojciech Herner zobacz
2021-10-25 13:53 Wojciech Herner zobacz
2021-10-21 12:30 Wojciech Herner zobacz
2021-10-21 12:29 Wojciech Herner zobacz
2021-10-21 11:31 Wojciech Herner zobacz
2021-10-15 14:34 Wojciech Herner zobacz
2021-10-07 14:49 Wojciech Herner zobacz
2021-10-07 14:47 Wojciech Herner zobacz
2021-10-06 09:37 Wojciech Herner zobacz
2021-10-05 12:33 Wojciech Herner zobacz
2021-10-05 08:09 Wojciech Herner zobacz
2021-09-29 07:39 Wojciech Herner zobacz
2021-09-21 08:36 Wojciech Herner zobacz
2021-09-21 08:34 Wojciech Herner zobacz
2021-09-21 08:25 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:26 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:25 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:23 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:22 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:21 Wojciech Herner zobacz
2021-09-16 09:19 Wojciech Herner zobacz
2021-09-14 14:10 Wojciech Herner zobacz
2021-09-13 11:06 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 09:26 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 09:23 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 08:36 Wojciech Herner zobacz
2021-08-23 08:35 Wojciech Herner zobacz
2021-08-20 08:09 Wojciech Herner zobacz
2021-08-20 07:59 Wojciech Herner zobacz
2021-08-19 13:23 Wojciech Herner zobacz
2021-08-06 17:40 Wojciech Herner zobacz
2021-07-29 15:54 Wojciech Herner zobacz
2021-07-29 15:48 Wojciech Herner zobacz
2021-07-27 17:51 Wojciech Herner zobacz
2021-07-27 17:43 Wojciech Herner zobacz
2021-07-23 13:54 Wojciech Herner zobacz
2021-07-22 11:33 Wojciech Herner zobacz
2021-07-21 11:00 Wojciech Herner zobacz
2021-07-19 11:37 Wojciech Herner zobacz
2021-07-16 13:02 Wojciech Herner zobacz
2021-07-15 09:41 Wojciech Herner zobacz
2021-07-09 14:34 Wojciech Herner zobacz
2021-07-09 14:33 Wojciech Herner zobacz
2021-07-09 14:32 Wojciech Herner zobacz
2021-07-08 10:55 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:59 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:58 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:57 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:55 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 14:18 Wojciech Herner zobacz
2021-07-06 10:27 Wojciech Herner zobacz
2021-07-02 10:27 Wojciech Herner zobacz
2021-07-02 10:26 Wojciech Herner zobacz
2021-06-30 12:30 Wojciech Herner zobacz
2021-06-22 13:21 Wojciech Herner zobacz
2021-06-17 17:09 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:52 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:51 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:48 Wojciech Herner zobacz
2021-06-11 08:47 Wojciech Herner zobacz
2021-06-09 08:05 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 15:00 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:59 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:55 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:50 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:48 Wojciech Herner zobacz
2021-06-08 14:46 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 10:03 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 10:00 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 09:59 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 09:58 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:23 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:22 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:21 Wojciech Herner zobacz
2021-06-07 08:17 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 12:11 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 12:04 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 12:00 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 11:37 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 11:36 Wojciech Herner zobacz
2021-06-02 11:35 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:56 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:56 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:55 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:53 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:49 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:49 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:47 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:45 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:35 Wojciech Herner zobacz
2021-05-31 14:28 Wojciech Herner zobacz
2021-05-28 11:31 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 13:50 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 13:41 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:37 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:32 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:31 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 10:24 Wojciech Herner zobacz
2021-05-21 09:54 Wojciech Herner zobacz
2021-05-19 14:07 Wojciech Herner zobacz
2021-05-19 13:44 Wojciech Herner zobacz
2021-05-19 13:26 Wojciech Herner zobacz
2021-05-18 12:54 Wojciech Herner zobacz
2021-05-18 12:24 Wojciech Herner zobacz
2021-05-13 13:17 Wojciech Herner zobacz
2021-05-04 11:53 Wojciech Herner zobacz
2021-05-04 11:40 Wojciech Herner zobacz
2021-03-31 10:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 9030